ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ELECTRUM

MATERIAŁY PROBLEMOWE
21.11.2017r. 13:55

Rafał Bajczuk, Ośrodek Studiów Wschodnich
W kończącej się kadencji rządu koalicja CDU/CSU-SPD wdrożyła kluczowe zmiany ustawowe umożliwiające dalszą realizację transformacji energetycznej (Energiewende), zakładającej całkowitą przebudowę niemieckiego systemu energetycznego do 2050 roku. Długofalowe cele to redukcja emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. do 2050 roku oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii pierwotnej do 60 proc. (obecnie 13 proc.).
20.11.2017r. 11:19

Szymon Kardaś
Rosyjski sektor gazowy znalazł się w trudnej sytuacji. Spiętrzenie wyzwań i problemów jest przede wszystkim konsekwencją jego upolitycznienia, nasilającej się rywalizacji między Gazpromem a tzw. niezależnymi producentami gazu, zmian na zagranicznych rynkach gazowych oraz wielokrotnie odkładanych reform.
20.11.2017r. 05:22

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Sektora Energii oraz Instytut Jagielloński
Raport zawiera syntetyczne podsumowanie najważniejszych szans i zagrożeń jakie czekają polską energetykę w najbliższych dziesięcioleciach, opisuje nowe regulacje, a z drugiej strony nowe technologie i wyzwania.
17.11.2017r. 05:07

Henryk Majchrzak, przewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu ŚRE ("Energetyka" - 10/2017)
W dniu 31 maja 2017 r. w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (PK ŚRE), zatytułowana "Smart Grid w Polsce". Konferencja ta, zorganizowana wspólnie z Ministerstwem Energii, zgromadziła ponad stu uczestników oraz kilkanaście znaczących firm z sektora elektroenergetyki i współpracujących z nim.
16.11.2017r. 05:10

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk i dr inż. Marcin Fice, Politechnika Śląska w Gliwicach
Globalizacja przyspieszyła politykę klimatyczno-energetyczną. Ta uruchomiła transformację energetyki ogarniającą wszystko. Teraz potrzebna jest metoda energetyki umożliwiająca (w długim procesie) konsolidację 4 środowisk transformacyjnych: technologicznego, ekonomicznego, biznesowego i społecznego, z których każde radykalnie się zmieniło w ostatnich 25 latach pod wpływem internetu. Nowa metoda umożliwi stopniowe zawężanie obszaru poszukiwań trajektorii transformacyjnej energetyki. Celem trzeciego Raportu Cyklu jest nadanie praktycznego znaczenia takiemu zawężaniu w odniesieniu do energetyki polskiej.
14.11.2017r. 13:15

Bartosz Wiśniewski
Korzystne położenie geograficzne i zliberalizowany handel surowcami energetycznymi sprawiają, że Australia z powodzeniem konkuruje o najbardziej lukratywne i perspektywiczne rynki dostaw gazu skroplonego (LNG). Do końca dekady będzie jego największym eksporterem. Tamtejsza branża musi jednak stawić czoła wyzwaniom związanym z dostępnością odpowiedniej ilości gazu na eksport. Z punktu widzenia importerów LNG, w tym Polski, powodzenie tych starań doprowadzi do wzmocnienia sprzyjających tendencji rynkowych.
14.11.2017r. 05:19

Przemysław Kałek - radca prawny, Maciej Kojro - student prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ("Energia Elektryczna" - 10/2017)
Dewastacja sieci elektroenergetycznych wiąże się dla przedsiębiorstw sieciowych nie tylko z obowiązkiem naprawy urządzeń w celu przywrócenia dostarczania energii elektrycznej. Często zniszczone urządzenia powodują szkody po stronie osób postronnych, które występują z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko przedsiębiorstwom sieciowym. Sąd Najwyższy wyznaczył korzystne granice tej odpowiedzialności w tych przypadkach, w których sprawcy dewastacji nie udało się zidentyfikować.
13.11.2017r. 05:24

Janusz Lichota, Wojciech Pospolita ("Rynek Energii" - 10/2017)
Celem artykułu jest omówienie wpływu akumulatora zintegrowanego z cyklem parowym bloku energetycznego na sposób jego działania. Omówiono wpływ techniczny oraz ekonomiczny. Poruszono również aspekty dotyczące zmian zachodzących na rynku międzynarodowym w zakresie sposobu wytwarzania energii elektrycznej oraz źródeł energii.
10.11.2017r. 05:20

Przemysław Kałek, Radca Prawny, Partner w Kancelarii Radzikowski Szubielska i Wspólnicy Sp. k. ("Smard Grid Polska" - 2/2017)
Rozpowszechnianie się technologii Smart, a przede wszystkim inteligentnych liczników, otworzyć może całe spektrum możliwości zarówno przed dostawcami, jak i odbiorcami energii elektrycznej. Nie wszystkie jednak z tych ułatwień będzie można wykorzystać, gdyż na przeszkodzie staną obowiązujące regulacje prawne oraz zapadłe na ich podstawie orzeczenia sądowe. Inspiracją do napisania tego artykułu są poglądy Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 24 lutego 2017 r. (sygn. akt IV CSK 178/16), w którym Sąd narzucił dodatkowe obowiązki na operatorów systemów elektroenergetycznych i sprzedawców.
09.11.2017r. 05:57

prof. dr hab. inż Jan Popczyk, Politechnika Śląska w Gliwicach
W szerokiej perspektywie duży ładunek racjonalności ma robocza hipoteza, że nowa energetyka oznaczająca (w tendencji) radykalne przekierowanie inwestycji na stronę popytową (na stronę nowych usług energetycznych) oraz zastąpienie paliw kopalnych źródłami OZE, a także cyfryzację jest w Polsce szansą dla energetyki EP-NI taką jaka na początku lat 1990. została stworzona przez rząd i wykorzystana przez małych i średnich przedsiębiorców (MSP) w ramach reformy ustrojowej gospodarki (i państwa).

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Elektromontaż Wschód
Innsoftcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE