ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
ELECTRUM

MATERIAŁY PROBLEMOWE
21.04.2017r. 05:25

Starsi to wiedzą - czas nieubłaganie biegnie do przodu. Starość nie radość, młodość nie wieczność! Jeśli wiemy, że czas jest po to żeby wszystko nie wydarzyło się naraz, to podziwiamy ile może zdarzyć się za jednego życia.
Stach ("Energetyka" - 4/2017)
20.04.2017r. 05:30

Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec, Rafał Laskowski ("Rynek Energii" - luty 2017)
W pracy przedstawiono propozycję unowocześnienia systemu chłodzenia trzech serwerowni. W serwerowniach zainstalowane są urządzenia chłodnicze o mocy chłodniczej 1,873 MW. Średnie rzeczywiste zapotrzebowanie na moc chłodniczą wynosi 890 kW. Część jednostek pełni funkcję rezerwową. W serwerowni zainstalowanych jest 38 szaf klimatyzacyjnych z bezpośrednim odparowaniem. Zamontowane urządzenia pracują od czternastu lat, w związku z tym istnieje potrzeba wymiany urządzeń chłodniczych na nowocześniejsze jednostki.
19.04.2017r. 05:25

Tadeusz Z. Czajkowski, Marek Ruszczak - Carbon Valley Ltd (CVL) ("Energetyka" - luty 2017)
Celem rozważań autorów publikacji jest przedstawienie i uzasadnienie praktyczne propozycji komercyjnego wykorzystania prądów konwekcyjnych wznoszących się od powierzchni ziemi do umownie przyjętej wysokości 50 metrów.
18.04.2017r. 07:03

adw. dr hab. Mariusz Swora
Po zmianach przepisów ustawy o VAT oraz ustawy Prawo energetyczne (tzw. "pakiet paliwowy" przyjęty ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw), skierowanych przeciwko wyłudzeniom VAT, czyli przeciwko szarej strefie w obrocie paliwami, przyszła kolej na "pakiet transportowy" w postaci ustawy z dnia 3 kwietnia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 2017, poz. 708).
18.04.2017r. 05:09

W artykule zaprezentowano wybrane aspekty podejścia metodycznego oraz ważniejsze wyniki obliczeń modelowych dla trzech wariantów (scenariuszy) popytu na paliwa i energię finalną do roku 2030. Sfera popytu finalnego obejmuje sektory grupujące odbiorców końcowych paliw i energii (sektory non-ETS), z wyłączeniem branż paliwowo-energetycznych. Prezentowane w artykule założenia metodyczne wykorzystano przy budowie modelu symulacyjnego do prognozowania popytu na energię finalną - EndUse-IEn.

Zygmunt Parczewski, Igor Tatarewicz, "Rynek energii" - kwiecień 2017)
13.04.2017r. 15:23

Wojciech Dąbrowski , Prezes Zarządu PGNiG Termika
By nie działać reaktywnie musimy najpierw opracować, a potem przedstawić Komisji Europejskiej nasze kompleksowe stanowisko w postaci polskiej doktryny energetycznej, oczywiście poparte stosownymi analizami. Zgłosić oczekiwanie, by w przyszłości KE w opracowywaniu nowych propozycji uwzględniała nasze realia i uwarunkowania. Dotyczy to w pełni wniosku o ponowną analizę Pakietu Zimowego i przedstawienie jego nowej propozycji, uwzględniającej krytykę proponowanych postanowień.
13.04.2017r. 05:04

Piotr Syryczyński
Rok 2017 przejdzie do historii jako początek końca epoki uranowo - plutonowej. Większość lobbystów tego kierunku rozwoju energetyki zamilkła lub próbuje udawać, że nic się nie stało.12.04.2017r. 09:22

Mariusz Łucki, Urząd Dozoru Technicznego, Departament Koordynacji Inspekcji
Radosław Hołownia, Urząd Dozoru Technicznego, Departament Innowacji i Rozwoju
Urząd Dozoru Technicznego wprowadza coraz to nowe metody badawcze, które umożliwiają wykrycie degradacji specyficznych dla określonego materiału, z jakiego wykonane jest urządzenie oraz warunków jego eksploatacji. Jedną z ciekawszych metod badawczych wykrywania wysokotemperaturowego ataku wodorowego jest metoda AUBT (Advenced Ultrasonic Backscsatter Technique)
12.04.2017r. 05:22

W artykule zaprezentowano wyniki prac Instytutu Energetyki dotyczące rozwoju koncepcji reaktora zgazowania biomasy, produkującego gaz o wyższej czystości niż w typowych technologiach. Gaz ten docelowo przeznaczony jest do generacji energii elektrycznej w układach sprzężonych ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi (SOFC).
Autor: mgr inż. Janina Ilmurzyńska - Instytut Energetyki ("Nowa Energia" - 1/2017)
11.04.2017r. 13:23

Tadeusz Iwański, Arkadiusz Sarna

Uwaga analityków zajmujących się ukraińską energetyką skupiona była dotąd głównie na sektorze gazowym, ze względu na strategiczny charakter tego segmentu gospodarki i relacje Ukrainy z Rosją. Tymczasem wojna w Donbasie, która - paradoksalnie - zdynamizowała procesy uzdrawiania tego sektora i uniezależniania się Ukrainy od dostaw gazu z Rosji, ujawniła niedostrzegane dotąd problemy i słabe punkty ukraińskiej elektroenergetyki.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
Elpak
Ebicom
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
BiznesAlert
DISE
Gazterm 2017
paliwa
Elektromontaż Wschód
Innsoftcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE