ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ELECTRUM

MATERIAŁY PROBLEMOWE
27.11.2015r. 13:38

Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Magdalena Szumera, Katarzyna Środa ("Rynek Energii" - 10/2015)
The paper presents the thermal analyses TG-DTG-DTA of sewage sludge, coal and biomass and their mixtures in different proportions, tested in air. Due to problems regarding the use and application of sewage sludge, which are associated with increasingly restrictive legislation regarding the need for sewage sludge storage in Poland beginning January 1, 2016, and because the waste has a gross heat of combustion greater than 6 MJ/kg d.m., its thermal disposal (combustion and co-combustion with other fuels: coal or biomass) is extremely important.
19.11.2015r. 13:03

Jacek Balcewicz ("Energia Gigawat" - 10/2015)
Technologia zgazowania węgla nie jest czymś zupełnie nowym. W historii wielkiej chemii najpierw był węgiel, zanim pojawił się wygodny i łatwy w użyciu gaz. Dzisiaj – choć mało kto to wie – 27 proc. światowej produkcji amoniaku oparte jest na węglu.
03.11.2015r. 13:07

Autor: Daniel Zbroński ("Rynek Energii" - październik 2015)
W pracy ustalono zarówno krajowe i wojewódzkie ogólne zużycie, jak i okresowe oraz roczne tempo zmian zużycia wybranych paliw i nośników energii w poszczególnych województwach w latach 2006–2013. Na podstawie danych GUS analizie poddano: węgiel kamienny, gaz ziemny i ciekły, lekki i ciężki olej opałowy oraz ciepło i energię elektryczną, których zużycie zestawiono w układzie regionalnym Polski.
23.10.2015r. 06:45

Marcin Wołowicz, Lee Choong-Gon, Kim Yu-Jeong, Lee Sang-Woo, Kim Tae-Kyun ("Rynek Energii"- 8/2015)
The paper presents behavior of molten carbonate fuel cell fueled by ash free coal (AFC) in comparison to hydrogen. The gasification process and production of ash free coal is described and literature review is done. To check the composition of syngas after gasification, experiment with ash free coal in the laboratory scale was performed.
01.10.2015r. 13:35

Autorzy: Andrzej Ziębik, Paweł Gładysz - Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej ("Energetyka" - wrzesień 2015)
Założenia polityki energetycznej, zarówno pojedyncze¬go państwa jak i Unii Europejskiej, są opracowywane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i zawierają, m.in., ocenę bezpieczeństwa energetycznego kraju, prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię, politykę racjonalizacji użytkowania paliw i energii oraz działania w zakresie ochrony środowiska.
21.09.2015r. 14:14

Wydawany od 64 lat Raport BP Statistical Review of World Energy jest najbardziej wyczekiwanym przez wszystkich analityków rynku energii dokumentem. Ukazuje się zawsze pod koniec I półrocza każdego roku. Choć firmowany przez jeden z trzech największych koncernów naftowych świata założonych równo na początku XX wieku uchodzi za dokument w pełni obiektywny, cechujący się wysokiej jakości danymi.
("Energia Gigawat" - 9/2015)
16.09.2015r. 12:54

W artykule przedstawiono wyniki prób laboratoryjnych i przemysłowych wytwarzania brykietów z pyłu koksowego oraz ocenę przydatności tych brykietów w gospodarce jako alternatywnego paliwa stałego. Przeprowadzone prace miały na celu dobór odpowiedniego spoiwa, określenie warunków i technologii procesu brykietowania oraz ocenę wytrzymałości mechanicznej brykietów. Badano pyły koksowe z suchego i mokrego gaszenia koksu wraz z dodatkami związków nieorganicznych i organicznych jako spoiwa.
Autor: Jan J. Hycnar, Gabriel Borowski, Michał Bugajczyk ("Rynek Energii" - czerwiec 2015)
02.09.2015r. 14:08

W artykule skoncentrowano się na zmianach w polityce energetycznej Danii oraz wpływie tych zmian na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Omawiając zmiany w polityce energetycznej Danii, jakie wystąpiły w minionym półwieczu, wskazano na ich przyczyny. Zwrócono uwagę na odkrycie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz na działania, które dotyczą zwiększenia znaczenia odnawialnych źródeł energii. Rozważania te były podstawą do oceny wpływu zmian w polityce energetycznej na bezpieczeństwo energetyczne Danii.
Autorzy: Paweł Frączek, Maciej Kaliski ("Rynek Energii" - czerwiec 2015 r.)
21.08.2015r. 09:38

W 2019 r. nastąpi koniec unijnej derogacji przyznanej na lata 2013‑2020, dzięki której nasze elektrownie otrzymują dziś część uprawnień do emisji CO2 za darmo. Niektóre z nich w okresie 2019‑2021 będą generowały wyższe koszty niż uzyskiwane przychody i aby przetrwać będzie im potrzebny dodatkowy strumień finansowy. Wykorzystajmy to jako szansę na stworzenie mechanizmów premiujących procesy restrukturyzacyjne w polskich elektrowniach konwencjonalnych.
Z dr inż. Pawłem Skowrońskim z Politechniki Warszawskiej rozmawia Marcin Wandałowski, Redaktor Centrum Strategii Energetycznych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Artykuł pochodzi z newslettera Centrum Strategii Energetycznych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.
28.07.2015r. 13:50

W artykule omówiono podstawowe przesłanki, które mogą decydować o wykorzystaniu technologii gazowych do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Przedstawiono aktualną strukturę wytwarzania energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zostały przedstawione prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w perspektywie 2030 r. Wskazano na konieczność zmiany bazy paliw dla systemu elektroenergetycznego.
Autor: Paweł Bućko ("Rynek Energii" - czerwiec 2015)

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Elektromontaż Wschód
Innsoftcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE