ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
ELECTRUM

MATERIAŁY PROBLEMOWE
22.06.2017r. 05:25

Andrzej Olencki - Uniwersytet Zielonogórski ("Energia Elektryczna" - 4/2017)
Pomiar błędu licznika zasilanego z sieci energetycznej obiektu może być obarczony na tyle dużą niepowtarzalnością, że nawet przy stosowaniu testera najwyższych klas dokładności oraz przy stosowaniu uznanych zasad dokumentowania wyniku pomiaru wg przewodnika, wynik pomiaru może być uznany za niewystarczająco wiarygodny i w związku z tym może być kwestionowany w przypadku sporu.
14.06.2017r. 05:15

mgr inż. Marek Głaz - główny specjalista, Departament Usług Operatorskich PSE ("Elektroenergetyka" - nr 1/2016)
Artykuł zawiera informacje o metodzie szacowania wpływu zaćmienia na zmiany wytwarzania mocy przez źródła fotowoltaiczne wraz z opisem jego przebiegu i wnioskami na temat przygotowań do pracy systemów w dniu 20 marca 2015 r.
05.06.2017r. 05:24

Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Karolina Gałązka ("Rynek Energii" - kwiecień 2017)
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania efektywności stosowania magazynu energii zapewniającego autokonsumpcję energii wyprodukowanej w mikroinstalacji PV. Dla rozpatrywanego obiektu wykazano, że przy mocy mikroinstalacji bliskiej 40 kW, w przypadku prosumentów biznesowych, obecne ceny baterii litowo - jonowych są już bliskie cenom zapewniającym opłacalność inwestycji w układ magazynowania energii. Wskazano na celowość wprowadzenia premii za tworzenie magazynów energii oraz wykazano, że pro-sumentowi korzystającemu z systemu opustów trudno znaleźć uzasadnienie dla tego kierunku inwestowania.
29.05.2017r. 05:21

Paweł Maślankiewicz, Henryk Wojciechowski ("Instal" 4/2017)
Tematem artykułu jest analiza techniczna wykorzystania ciepła krzepnięcia wody do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody oraz w lecie odmrażania lodu w zbiorniku do klimatyzacji pomieszczeń.
11.04.2017r. 05:24

W artykule zostanie przedstawiony sposób wykorzystania opisu zmienności obciążenia w systemie elektroenergetycznym w przygotowaniu powyższej zmiennej. Zaproponowana metodyka umożliwia prognozę w interwałach miesięcznych.
Mateusz Szydłowski, Janusz Sowiński ("Rynek Energii" luty 2017)
27.03.2017r. 05:16

Janusz Badur, Paweł Ziółkowski, Daniel Sławiński ("Rynek Energii" - luty 2017)
W artykule poruszono problem koegzystencji konwencjonalnych bloków parowych z silnie rozwijającą się energetyką odnawialną. Wskazano na zagrożenia, jakie wynikają z różnych specyfik pracy poszczególnych źródeł. Bloki pracujące w tzw. gorącej rezerwie szybciej się degradują, a ich naprawy muszą być częstsze. Na bazie przeglądu możliwych schematów zaproponowano własny sposób współpracy dużych bloków parowych ze źródłami OZE oraz metodę szacowania jej opłacalności.
23.03.2017r. 05:24

prof.dr hab.inż. Janusz Skorek - Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej ("Instal" - 2/2017)
W pracy przedstawiono podstawowe uwarunkowania budowy gazowych układów mikrokogeneracyjnych μCHP o mocach do 1 MWel w budynkach. Skupiono się na układach opartych o silniki tłokowe i mikroturbiny gazowe. Omówiono specyfikę zapotrzebowania na nośniki energii w różnych rodzajach budynków. Przedstawiono eksploatacyjne uwarunkowania doboru układu μCHP pod kątem optymalizacji efektu energetycznego, tzn. przede wszystkim i ekonomicznego.
15.03.2017r. 05:27

Jacek Karczewski, Paweł Szuman - Instytut Energetyki, Oddział Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi ("Energetyka" - luty 2017)
Zapewnienie poprawnej pracy bloku energetycznego biorącego udział w regulacji systemu elektroenergetycznego jest zagadnieniem złożonym. Utrzymanie odpowiednich parametrów regulacji (np. dynamiki odpowiedzi bloku na zmiany mocy wynikające z regulacji pierwotnej i wtórnej) narzuca wybór odpowiedniej struktury układów regulacji: mocy czynnej i ciśnienia pary oraz optymalizacji nastaw regulatorów.
06.03.2017r. 05:20

Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik, Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan, Mgr inż. Adam Juszczak ("Energetyka" - nr 2/2017)
Wyniki przeprowadzonych analiz jednoznacznie pokazują, że najracjonalniejszą strategią inwestycyjną w źródła energii elektrycznej dla Polski, gwarantującą przy tym bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także, co szalenie ważne, stabilność, pewność i ciągłość jej dostaw, jest modernizacja już istniejących elektrowni, a nie budowa nowych bloków węglowych.
03.03.2017r. 05:36

Rafał Wyczółkowski, Tomasz Wyleciał, Henryk Radomiak ("Rynek Energii" - luty 2017)
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń strumienia ciepła wymienianego pomiędzy powierzchnią wody w otwartej niecce basenowej i powietrzem atmosferycznym. Przyjęto, że całkowity strumień wymienianego ciepła stanowi sumę trzech składowych: konwekcyjnej, radiacyjnej i parowania. Obliczenia wykonano dla dwóch wartości temperatury wody (27oC i 33oC) oraz wybranych wartości wilgotności i temperatury powietrza oraz prędkości wiatru. Ukazano udział poszczególnych mechanizmów wymiany ciepła w przepływie całkowitym w zależności od zmian wymienionych czynników atmosferycznych. Dokonaną w ten sposób analizę strat ciepła nazwano analizą jakościową.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
Elpak
Ebicom
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
BiznesAlert
DISE
Elektromontaż Wschód
Innsoftcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE