ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE - STRONY AUTORSKIE
Śp. prof. dr hab. inż Jacek Malko
(1937 - 2015) Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora nauk technicznych zdobył w 1965 r. na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w 1979 habilitował się. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1997 zwyczajnego. Przedmiotem zainteresowań naukowych Profesora jest m.in. planowanie systemów elektroenergetycznych, analiza i prognozowanie w elektroenergetyce oraz optymalizacja struktury systemu. Bierze czynny udział w pracach Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE), Komitetu Problemów Energetyki Pan, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), International Association of Science and Technology for Development (IASTED), Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (WEC).

18.09.2003r. 09:24

Zasadniczy nurt dyskusji o rozwoju polskiej energetyki, z przyczyn zupełnie oczywistych skupia się na obszarze koncepcji, planów, decyzji i działań na poziomie narodowej polityki energetycznej.
Autor: prof. dr hab. inż Jacek Malko, Politechnika Wrocławska
(artykuł opublikowany w dwumiesięczniku "Energetyka Cieplna i Zawodowa", nr 4/2003)
28.04.2003r. 00:00

Znaczący wysiłek, ukierunkowany na uzyskanie zgodności i spójności krajowej legislacji energetycznej z dorobkiem prawnym Unii Europejskiej, zasadniczą uwagę skupił na implementacji dyrektyw ECT. Jest to oczywiście nie tylko problem harmonizacji doraźnej, ale proces ciągły, nadążający za ewolucją prawodawstwa unijnego.
(artykuł opublikowany w dwumiesięczniku "Wokół energetyki" - kwiecień 2003)
14.03.2003r. 00:00

Obserwując kontrowersję wokół założeń polityki energetycznej Polski, a zwłaszcza kwestionowanie już po dwóch latach prognozowanych wartości zapotrzebowania energii, nie sposób nie zauważyć, że proces rewizji poglądów dotyka również w skali ocen globalnych instytucje takie jak Światowa Rada Energetyczna czy Departament Energii USA.
(artykuł opublikowany w dwumiesięczniku "Wokół Energetyki - 2/2003)
26.02.2003r. 13:53

Ogólne pozytywne rezultaty wprowadzania mechanizmów rynkowych w krajach skandynawskich nie zapobiegły pojawieniu się problemów równoważenia popytu i podaży energii elektrycznej. Koncentracja własności spółek energetycznych może prowadzić w przyszłości do wzrostu cen energii elektrycznej.
("Rynek Energii" - 2/2003)
20.02.2003r. 00:00

Przedstawiono wyniki doświadczeń z wprowadzeniem rynku energii elektrycznej w ramach zintegrowanych systemów państw skandynawskich: Norwegii, Szwecji, Finlandii i Danii
(artykuł pochodzi z miesięcznika "Rynek Energii" - luty 2003)
15.11.2002r. 00:00

Dziesięć lat po pierwszym Szczycie Ziemi w sprawie rozwoju zrównoważonego drugie spotkanie tej rangi (Johannesburg 2002) było okazją zarówno do przeglądu osiągniętego w minionej dekadzie postępu, jak i wytyczenia celów do zrealizowania w bliższej i dalszej przyszłości.
(artykuł opublikowano w dwumiesięczniku "Wokół energetyki" - październik 2002)
08.07.2002r. 00:00

(koreferat do referatów generalnych W. Kędziory, J. Pupki, M. Strumiłło oraz J. Strzelec – Łobodzińskiej, M. Wiącek, D. Niemiec wygłoszonych podczas konferencji REE' 2002)
29.04.2002r. 00:00

Ewolucja tradycyjnych zakładów energetycznych (DisCo) w kierunku przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCo) i przedsiębiorstw wielousługowych (multiutilities) jest zjawiskiem powszechnie obserwowanym i przedsiębiorstwa krajowe również postępują zgodnie z globalnymi tendencjami.
(artukuł opublikowany w dwumiesięczniku "Wokół Energetyki", kwiecień 2002)
28.05.2001r. 00:00

W wielu krajach (łącznie z USA) sektor elektroenergetyki podlega głębokiej restrukturyzacji, lecz proces ten nadal znajduje się w fazie początkowej. W pełni konkurencyjny rynek energii elektrycznej jest zjawiskiem całkowicie nowym, a istniejące rynki konkurencyjne nie zostały jeszcze poddane próbie funkcjonowania w warunkach deficytu (...).

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE