ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE - STRONY AUTORSKIE
Śp. prof. dr hab. inż Jacek Malko
(1937 - 2015) Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora nauk technicznych zdobył w 1965 r. na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w 1979 habilitował się. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1997 zwyczajnego. Przedmiotem zainteresowań naukowych Profesora jest m.in. planowanie systemów elektroenergetycznych, analiza i prognozowanie w elektroenergetyce oraz optymalizacja struktury systemu. Bierze czynny udział w pracach Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE), Komitetu Problemów Energetyki Pan, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), International Association of Science and Technology for Development (IASTED), Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (WEC).

08.01.2010r. 13:39

Wydarzenia kryzysowe ostatnich miesięcy doprowadziły do rewizji poglądów na punkt dynamicznej równowagi mechanizmów rynkowych i regulacyjnych, a w szczególności na rolę państwa w kreowaniu polityki sektorowej. W artykule na podstawie analizy przypadków dla wybranych krajów i regionów świata opisano zasady kształtowania tzw. polityki publicznej w obszarze energetyki.
("Rynek Energii” - nr 12/2009)
04.01.2010r. 14:21

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, starzejąca się infrastruktura sieciowa oraz coraz większa rola wykorzystywania źródeł bazujących na zasobach odnawialnych wymusza modernizację sieci elektroenergetycznych w skali narodowej, regionalnej i kontynentalnej. Europejska Platforma Technologiczna (ETP) SmartGrids ma na celu stworzenie przesłanek dla sprostania temu wyzwaniu.
Henryk Wojciechowski ("Instal" - nr 12/2009)
14.12.2009r. 09:37

Wraz z przejęciem władzy nowa amerykańska administracja Obamy - Bidena przedstawiła spójny plan inwestowania w alternatywne i odnawialne źródła energii, zerwania z zależnością od importu ropy, przyczynienia się do zwalczenia globalnego kryzysu klimatycznego oraz wykreowania milionów nowych "zielonych" miejsc pracy.
Henryk WOJCIECHOWSKI - Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej ("Energetyka" - listopad 2009)
13.08.2009r. 13:39

Niemal totalne załamanie globalnego systemu finansowego i dramatyczny spadek cen ropy naftowej to wydarzenia, które wstrząsnęły światem pod koniec ub.r. Elekcja Baracka Obamy i przyjęcie pakietu energetycznego Unii Europejskiej dla przemysłu OZE oznaczały zapowiedź istotnych zmian i nadzieję na poważny impuls wzrostowy, zgodnie z zasadą „co cię nie zabije, to cię wzmocni”.
(„Czysta Energia” - nr 6/2009)
09.07.2009r. 14:11

W oczekiwaniu na wielką imprezę naukowo-techniczną pod auspicjami Unii Przemysłu Elektroenergetycznego „Eurelectric” (Bukareszt, June 2009 [20]) można już dziś dojść do wniosku, iż aktualne problemy sektora zawarte są w haśle tej konferencji: Rynki Energii Elektrycznej – Inteligentne, Zintegrowane, Neutralne (pod względem emisji CO2). Konieczne jest stworzenie nowoczesnej wizji generowania energii elektrycznej „neutralnej węglowo” (lub „niskowęglowej”), włączając w ten proces również niezbędną infrastrukturę oraz zaangażowanie obywatelskie w podjęciu wyzwań energetycznych i klimatycznych.
("Rynek Energii” 3/2009)
09.06.2009r. 09:35

Wydarzenia niedawnych miesięcy, znamienne zapaścią systemu finansowego w wymiarze globalnym i recesją gospodarczą czołowych ekonomik świata sprawdzają się – w poszukiwaniu remediów – do redefinicji roli konkurencyjności rynkowej i interwencjonizmu państwa.
("Nowa Energia")
28.04.2009r. 10:25

Polska ze swym potencjałem węglowym musi czynnie włączyć się do programu testowania rozwiązań CCS już w fazie demonstracyjnej, bazując również na doświadczeniach z instalacją pilotową Vattenfalla w Schwarze Pumpe.
, dr inż. Henryk Wojciechowski (Miesięcznik „Instal” – nr 3/2009)
13.03.2009r. 15:18

Sytuacja małej energetyki wodnej w UE wykazuje, iż wytyczenie ambitnych celów lub zasad wsparcia ekonomicznego (w rodzaju specjalnych taryf „feed-in" lub zielonych certyfikatów) nie jest wystarczające do pokonania strukturalnych barier, przeszkadzających dziś wykorzystaniu istniejącego potencjału m.e.w.
(„Energetyka” – luty 2009)
24.02.2009r. 14:35

Ostatnie wydarzenia na rynkach finansowych, tak silnie oddziałujące na całość gospodarki światowej, nadały nowy wymiar dyskusji o roli mechanizmów rynkowych i interwencjonizmu państwa. Wyraźnie zauważalne jest przemieszczanie poglądów w kierunku doceniania roli regulacji, a skrót myślowy „bezpieczeństwo jest tam gdzie państwo” oddaje klimat dyskusji.
(„Energetyka Cieplna i Zawodowa”)
06.11.2008r. 14:22

Opublikowany w styczniu 2008 r. zbiór projektów regulacji unijnych będzie miał istotny wpływ na rozwój krajowego systemu elektroenergetycznego i zmusi do wyborów o długookresowych skutkach. Wielkie nadzieje - z uwagi na dominację węgla w strukturze paliwowej - wiązane są z technologiami przechwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS).
(„Rynek Energii” – nr 5/2008)

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE