ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE - STRONY AUTORSKIE
mgr inż. Józef Dopke
Urodził się w 1947 r. W 1971 r. ukończył wydział Budowy Maszyn na Politechnice Gdańskiej. Od 1971 do 1973 roku pracował w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku na stanowisku asystenta a później starszego asystenta. W tym czasie studiował zaocznie matematykę na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1973 do 1974 pracował w Zakładach "RADMOR" w Gdyni. Od 1974 r. pracuje w APATOR METRIC S.A. na stanowisku kierownika Laboratorium Zakładowego. W latach 1979-1980 ukończył roczne Studium Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie jakości, niezawodności i metrologii.
Opublikował 157 artykułów na temat zastosowania metod statystycznych w sterowaniu jakością, niezawodności wyrobów, statystycznego sterowania procesem produkcyjnym i gazomierzy miechowych w czasopismach polskich (128) artykułów), niemieckich (3), czeskich (1), szwajcarskich (10), rosyjskich (4), angielskich (1) i ukraińskich (10).

17.10.2011r. 13:02

W publikacji omówiono zmienność temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 1999/2000 r. do 2010/2011 r. w Warszawie. Podano miesięczną i roczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15oC dla Warszawy w wieloleciu 1999-2010 r. Przedstawiono przebieg skumulowanej liczby stopniodni grzania w sezonach grzewczych od 1999/2001 r. do 2010/2011 r. dla Warszawy. Dokonano analizy zmian zużycia paliw na ogrzewanie budynków dla sezonów grzewczych od 1999/2001 r. do 2010/2011 r. Podano średnią miesięczną temperaturę i liczbę stopniodni grzania we wrześniu 2011 r. w 27 miastach Polski oraz uzasadniono dlaczego średnia miesięczna temperatura nie jest dobrym miernikiem zużycia energii na ogrzewanie.
13.07.2011r. 12:29

Omówiono średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonie grzewczym 01.09.2010- 31.03.2011 r. dla dwudziestu polskich miast. Podano miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15oC dla tych miast w sezonie grzewczym 2010/2011 r. Dokonano analizy różnicy w zużyciu energii na ogrzewanie budynków dla sezonu grzewczego 2010/2011 r. dla 20 miast Polski.
05.07.2011r. 14:47

Za trzy lata można oczekiwać pierwszego gazu wydobywanego z polskich łupków. Polska posiada największe w Europie technicznie wydobywalne rezerwy gazu łupkowego (5,3 biliona m3). Największe zasoby gazu łupkowego znajdują się w Basenie Bałtyckim (3,65 biliona m3), Basenie Lubelskim (1,25 biliona m3) i Basenie Podlaskim (0,4 biliona m3). Czy wydobycie gazu łupkowego w Polsce obniży ceny za gaz płacone przez polskich odbiorców pokaże przyszłość.
05.05.2011r. 11:31

Omówiono średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 2006/2007 r. do 2010/31.03.2011 r. dla dziesięciu miast. Podano w tabeli liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15oC dla tych miast Polski w sezonach grzewczych dla lat 2006-2010. Dokonano analizy wzrostu zużycia paliw na ogrzewanie budynków dla sezonów grzewczych po najcieplejszym sezonie w latach 2006/2007 r. w tym dla okresu od 1 września 2010 r. do 31 marca 2011 r. dla 18 miast Polski.
07.04.2011r. 12:30

Omówiono liniową zależność zużycia energii na ogrzewanie budynków od liczby stopniodni grzania. Obliczono miesięczną liczbę stopniodni grzania Sd(15o) z definicji ze średnich dziennych temperatur powietrza w Łodzi w wieloleciu 2001-2010. Przedstawiono wykresy skumulowanej liczby Sd(15o) w miesiącach sezonów grzewczych od 2001/2002 r. do 2010/2011 r.
21.06.2010r. 13:12

Przedstawione zależności między zmiennym zużyciem paliw na ogrzewanie budynków a liczbą stopniodni grzania mogą służyć do różnych analiz i prognozowania zużycia energii na ogrzewanie.
29.03.2010r. 13:03

Omówiono liniową zależność zużycia energii na ogrzewanie budynków od liczby stopniodni grzania i wpływ wiatru na wzrost tego zużycia. Podano wzór Hitchin’a do obliczenia stopniodni grzania ze średniej miesięcznej temperatury powietrza.
("Instal" - nr 3/2010)
18.02.2010r. 14:53

Najnowszy, jeden z największych na świecie, amerykański terminal LNG w Sabine Pass w pobliżu Western Cameron Parish w stanie Luizjana budowany w latach 2005- 2009 oddano do użytku przed 19 miesiącami.
22.01.2010r. 12:58

Omówiono obliczenia stopniodni grzania według metody Eurostat-u i północno - amerykańskiej. Przedstawiono zastosowanie ich do analizy efektywności zużycia gazu ziemnego na ogrzewanie budynku wolnostojącego o powierzchni ogrzewanej 156 m3.
06.01.2010r. 13:58

Omówiono historię instrumentalnych pomiarów temperatury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w tym „serię warszawską” pomiarów temperatury powietrza w latach 1779-2006 na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczętą przez jezuitę ks. Jowina Fryderyka Bończę-Bystrzyckiego i ujednoliconej przez klimatologów: prof. Jerzego Michalczewskiego i prof. Halinę Lorenc.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE