ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE

Jądrowe organy regulacyjne dostosowują się do bezprecedensowego wyzwania
15.05.2020r. 13:09

Ponieważ pandemia COVID-19 zmusza rządy i organizacje międzynarodowe do rozważania nowych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej i ochrony społeczności, musimy przekształcić proces przywracania gospodarki w okazję do ochrony przyszłości, pisze Christer Viktorsson, dyrektor generalny Federalnego Urzędu Regulacji Jądrowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

"Od czasu pojawienia się w grudniu 2019 r., i ogłoszenia w marcu tego roku pandemii przez Światową Organizację Zdrowia, koronawirus COVID-19 wywołał fale uderzeniowe na całym świecie, blokując ponad 190 krajów i wpływając na codzienne życie ich obywateli. Świat stoi przed niespotykanymi dotąd wyzwaniami. Pandemia głęboko zakłóciła działalność przedsiębiorstw, handlu, edukacji, przemysłu, inwestycji i innych sektorów gospodarki. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że straty gospodarki światowej wyniosą około 9 bilionów USD w latach 2020-2021. Aby powstrzymać pandemię i złagodzić jej dalekosiężne konsekwencje niezbędna jest jak nigdy dotąd współpraca wielostronna.

Przemysł nuklearny nie jest tutaj wyjątkiem. Zanim omówię wpływ pandemii na przemysł jądrowy i zaproponuję pewne rozwiązania, ważne jest, aby wspomnieć o zasadniczej roli energii jądrowej w wytwarzaniu energii elektrycznej, która jest potrzebna do wspierania placówek opieki zdrowotnej w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów oraz pomocy ratownikom medycznym na pierwszej linii w ich wysiłkach na rzecz ograniczenia rozprzestrzenianie się wirusa. Na świecie działa 450 rektorów jądrowych, które wytwarzają około 10% światowej energii elektrycznej a 53 jest w budowie w 19 krajach.

Od wybuchu epidemii rządy i organizacje międzynarodowe na całym świecie podjęły środki ostrożności w celu złagodzenia jej skutków. Według World Nuclear Association (WNA) wielu operatorów elektrowni jądrowych i organów regulacyjnych zostało dotkniętych środkami blokującymi, które doprowadziły do spadku produkcji energii elektrycznej o 10-20%.

W wielu krajach pracownicy energetyki jądrowej zostali uznani za kluczowych pracowników niezbędnych do utrzymania infrastruktury krytycznej. Niektórzy operatorzy elektrowni jądrowych podejmują różne działania w celu ochrony swoich pracowników i wdrażają plany ciągłości działania. Prace na budowach są ograniczane lub zatrzymywane, i wprowadza się nowe praktyki robocze. W elektrowni jądrowej Hinkley Point C, która jest w budowie w Wielkiej Brytanii, liczba pracowników została zmniejszona o ponad połowę. W Chinach, w odpowiedzi na pandemię, wstrzymano prace nad niektórymi reaktorami w budowie. W miarę stopniowego wznawiania pracy wprowadzane są środki zaradcze dla pracowników powracających na miejsce budowy. W USA w przedsiębiorstwie energetycznym Duke Energy, zarządzającym 11 reaktorami jądrowymi, które doświadcza niedoboru pracowników podjęto działania, takie jak wprowadzenie monitoringu w reaktorach, a także zdalną pracę personelu.

W przypadku elektrowni jądrowej Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zarówno Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC), jak i jej spółka zależna w zakresie eksploatacji i utrzymania elektrowni, Nawah Energy Company, wprowadziły w swoich procedurach określone środki bezpieczeństwa przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zmieniły sposoby działania na placu budowy. Środki te obejmują zmniejszenie liczby pracowników w zakładzie, egzekwowanie wytycznych dotyczących dystansu społecznego, ustanowienie monitoringu termicznego w punktach dostępu oraz wstrzymanie pracy na blokach 2, 3 i 4 na początkowy okres dwóch tygodni w celu zminimalizowania liczby wymaganych pracowników i zmniejszenia ryzyka przeniesienia zagrożenia na plac budowy EJ Barakah.

Wpływ pandemii koronawirusa jest widoczny także wśród różnych organów nadzoru jądrowego na całym świecie, które pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa ludności poprzez regulację branży jądrowej. Amerykańska Komisja ds. Regulacji Jądrowych (NRC) podjęła innowacyjny krok, pozwalając, aby prace związane z licencjonowaniem działań o niższym ryzyku oraz wizytowanie obiektów prowadzono za pomocą rozmów wideo, a także zezwolono na elektroniczne składanie dokumentów. Ponadto NRC bada możliwości wydawania odstępstw i zwolnień regulacyjnych, poprawek do warunków licencyjnych i specyfikacji technicznych oraz rozluźnienia mechanizmów egzekwowania, jeżeli jest to możliwe.

W międzyczasie brytyjski Urząd regulacji jądrowych (ONR), fiński Urząd ds. promieniowania i bezpieczeństwa jądrowego (STUK), kanadyjska Komisja ds. bezpieczeństwa jądrowego (CNSC) oraz inne organy regulacyjne na całym świecie już zaczęły wydawać zwolnienia licencyjne dotyczące limitów godzin pracy i zezwalać na zmniejszenie liczby pracowników, a także umożliwiać operatorom rekompensowanie godzin pracy, weryfikację pracy zmianowej, wdrażanie alternatywnych sposobów komunikowania się z personelem sterowni i zachęcanie niezbędnego personelu, aby tymczasowo mieszkał na terenie obiektu. Chociaż bycie stale fizycznie dostępnym w lokalizacjach stanowi pewnego rodzaju niedogodność i wyzwanie dla osób dotkniętych tym ograniczeniem, to podjęcie takich środków ma kluczowe znaczenie dla organów regulacyjnych oraz operatorów, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu i zachować ciągłość działania obiektu.

W przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich Federalny urząd ds. regulacji jądrowych (FANR) przyjął wytyczne rządu federalnego w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa poprzez uruchomienie Planu zarządzania ciągłością działania i powołania Grupy zadaniowej ds. zarządzania kryzysowego COVID-19, która wprowadziła szereg środków w całej organizacji. Należą do nich: upoważnienie pracowników do pracy zdalnej, podjęcie technicznych kroków w celu zmniejszenia liczby inspektorów przebywających na miejscu budowy EJ Barakah oraz poszukiwanie nowych innowacyjnych sposobów przeprowadzania inspekcji i egzekwowania przepisów zdalnie za pomocą technologii cyfrowej. Ponadto FANR przeprowadza obecnie tylko kluczowe kontrole w obiektach wykorzystujących materiały jądrowe lub promieniotwórcze.

W ciągu ostatnich trzech lat FANR opracował i wdrożył internetowe usługi elektroniczne (e-Service) dla licencjobiorców upoważnionych przez FANR do prowadzenia działalności z wykorzystaniem źródeł promieniotwórczych i generatorów promieniowania. Usługa elektroniczna umożliwia wydawanie zezwoleń na działalność regulowaną, w tym na import i eksport. Kryzys COVID-19 wykazał skuteczność i efektywność tej usługi.

Wpływ COVID-19 nie tylko dotknął operatorów jądrowych i organy regulacyjne, ale także dotarł do innych części jądrowego cyklu paliwowego, takich jak wydobycie uranu, gospodarka odpadami i likwidacja elektrowni, gdzie wiele działań zostało wstrzymanych w celu ochrony personelu przed zarażeniem się wirusem.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) odgrywa ważną rolę w powstrzymywaniu pandemii. Niedawno udostępniła niektórym krajom jądrowe techniki detekcji, aby pomóc w zwalczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. MAEA wspiera 171 państw członkowskich, ustanawiając Sieć doświadczeń operacyjnych COVID-19 (Operational Experience Network - OEN) w celu ułatwienia wymiany doświadczeń, wiedzy oraz gromadzenia odpowiednich praktyk wśród jej członków. Odroczyła także niektóre ze swoich konferencji, takich jak spotkanie przeglądowe umawiających się stron Konwencji bezpieczeństwa jądrowego i inne działania w ramach współpracy, i planuje przeprowadzenie niektórych z nich za pomocą łączy internetowych.

Nie ma wątpliwości, że pandemia COVID-19 to niespotykany dotąd kryzys w czasach nowożytnych. Obecna sytuacja zmusiła rządy i organizacje międzynarodowe do rozważenia nowych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej i ochrony społeczeństwa. Musimy przekształcić proces ożywienia gospodarczego w okazję do ochrony naszej przyszłości.

Interesariusze energii jądrowej, zarówno operatorzy, jak i organy regulacyjne, powinni znaleźć rozwiązania i opracować konkretne strategie regulujące przemysł w następstwie pandemii. Ważne jest, aby współpracować w celu wspólnego ustalenia wniosków i zdobytych doświadczeń.

Przemysł jądrowy zawsze miał konstruktywne podejście do ciągłego uczenia się. Na przykład nauczył się wielu lekcji z awarii w Czarnobylu w 1986 r., z których teraz korzystamy. Ustanowiliśmy nowe instytucje i konwencje oraz wzmocniliśmy międzynarodową współpracę i koordynację. Wprowadziliśmy środki przejrzystości i międzynarodowe mechanizmy wzajemnej oceny. Ustaliliśmy różne sposoby kontrolowania handlu i granic w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Znacząco poprawiliśmy mechanizmy gotowości i reagowania na kryzysy jądrowe i radiacyjne.

Kultura przejścia do trybu kryzysowego nie jest niczym nowym dla organów nadzoru jądrowego. Te i inne środki zostały wykorzystane podczas obecnego kryzysu, ale będą wyciągnięte z niego nowe wnioski, takie jak sposób, w jaki organy regulacyjne mogą przeprowadzać kontrole zdalnie, potrzeba ponownego przeglądu obecnych przepisów w celu uwzględnienia możliwości wybuchu pandemii oraz ustanowienia inteligentnych procedur i systemów licencyjnych. Musimy przemyśleć sposoby pracy na budowie elektrowni jądrowych podczas pandemii. Wielostronna współpraca jest bardziej niż kiedykolwiek potrzebna, aby powstrzymać pandemię i złagodzić jej dalekosiężne konsekwencje.
World Nuclear News , CIRE.PL

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE