ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

OPINIE

Mielczarski: Modele inwestycyjne dla Prosumenta
18.05.2020r. 06:00

prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka
Po moim artykule "Polowanie na Prosumenta" opublikowanym na CIRE w dn. 14.05.2020r. otrzymałem kilka próśb o wyjaśnienie kosztów i zysków oraz o publikację modeli zwrotu z inwestycji metodą NPV.


Jak obliczać koszty i zyski z paneli PV prosumenta?

Koszt początkowy inwestycji został zaczerpnięty z kalkulatora opublikowanego przez ENERGA Obrót i wynosi on 12 631 zł przy założeniu ulgi w wysokości 17% otrzymanej w ramach programu "Mój Prąd" dla instalacji o mocy znamionowej 3,72kW, o powierzchni 20,4m2 oraz koszcie całkowitym (bez ulgi) w wysokości 20 218zł.

Zyski z inwestycji. Zyski z inwestycji w prosumenckie panele PV wynikają ze zmniejszonej płatności za energię elektryczną oraz zmniejszonych niektórych składników taryfy dystrybucyjnej zależnych od wielkości energii. Dla poboru energii w wielkości 3000kWh rocznie wyznaczono spodziewane zyski biorąc pod uwagę stawki z taryfy PGE Dystrybucja SA z dnia 20 marca 2020 r oraz taryfy na energię elektryczną G11.

Tabela 1. Spodziewanie zyski z instalacji paneli. Stawki z taryfy PSE Dystrybucja SA z dn. 20.03.2020r.

(605x277)

Koszty operacyjne. Koszty operacyjne składają się z trzech głównych pozycji, jako pokazano w Tabeli 2.

Tabela 2. Koszty operacyjne dla paneli o powierzchni 20m2 umieszczonych na skośnym dachu. Koszty te obejmują dwukrotne mycie paneli w ciągu roku. Mycia 20 m2 paneli w Centralnej Polsce kosztuje 261zł/netto1przeglądu technicznego raz do roku oraz ubezpieczenia paneli.

(605x60)

Nieraz zdarza się, że akwizytorzy sprzedający panele PV nie przekazują kandydatom na Prosumentów pełnych informacji o kosztach operacyjnych lub bagatelizują te koszty poprzez wskazywanie, że panele nie wymagają czyszczenia lub że takie czyszczenie można zrobić samodzielnie , na przykład za pomocą "karczera". Jest to wprowadzanie w błąd, ponieważ czyszczenie musi być wykonane odpowiednim sprzętem przez doświadczone osoby posiadające dodatkowo odpowiednie pozwolenia na pracę na wysokości. Użycie tzw. "karczera", który dostarcza wodę pod ciśnieniem będzie prowadzić do zniszczenia silikonowych elementów oddzielających ogniwa.

Nieprzekonanym co to konieczności regularnego i profesjonalnego czyszczenia paneli PV polecam wywiad jaki udzielił portalowi "Gramwzielone.pl" dr S. Pietruszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, "Mycie paneli fotowoltaicznych. Jaki ma wpływ na instalacje PV?", dn. 25.10.2019r.

Do regularnego mycia paneli PV mogą również przekonać dwa zdjęcie zamieszczone poniżej.

(1184x432)

Rys. 1. Efekty braku regularnego czyszczenia paneli PV. Źródło: instsani.pl - Vademecum dla uczniów techników.

Wpływ ceny energii (G11) na opłacalność. Prezentowany model jest w pełni otwarty i jego użytkownicy mogą zmieniać wielkości danych wejściowych oraz sprawdzać jaki ma to wpływ na opłacalność całego projektu. Ponieważ istnieje powszechne przekonanie, że wzrost cen energii elektrycznej znacznie poprawi opłacalność projektu "Mój Prąd" wykonano obliczenia wpływu ceny energii jaką można zakupić u sprzedawcy (taryfa G11) na okres zwrotu z inwestycji - Tabela 3.

Tabela 3. Wpływ cen energii (G11) na opłacalność inwestycji w panele PV w programie "Mój Prąd".

(532x121)

Obliczenie wpływu zmiany cen energii elektrycznej na opłacalność inwestycji pokazują, że zwrot z inwestycji w programie "Mój Prąd" w okresie krótszym niż 10 lat będzie wymagał dwukrotnego wzrostu cen energii elektrycznej. Czy takie założenie jest realne w obecnej sytuacji kryzysu gospodarki i wielu lat wychodzenia z tego kryzysu?

Metoda przepływów zdyskontowanych. Dla obliczenie opłacalności inwestycji należy stosować metodę przepływów zdyskontowanych. Umożliwia ona uwzględnianie wartości pieniądza w czasie oraz możliwy przychód z alternatywnych inwestycji. Dosyć powszechnym błędem jest nieuwzględnianie wpływu czasu w którym następują wydatki i pojawiają przychody. Przykład jest pokazany w Tabeli 4.

Tabela 4. Przychód w metodzie przepływów zdyskontowanych.

(1205x97)

Jeżeli założymy, że bez uwzględniania dyskonta przychód byłby 766zł/rocznie, to przy uwzględnieniu stopy dyskonta tylko na poziomie r1=0,02 przychód ten po pierwszym roku wynosi 751zł/rocznie, a po 10 latach tylko 628zł/rocznie. Podobnie dzieje się dla innych stóp dyskonta. Im dłuższy okres analizy (25 lat) tym większy wpływ wielkości stóp dyskonta.

Największym problemem jaki trzeba rozstrzygnąć przy stosowaniu przepływów zdyskontowanych jest wartość współczynników "r". Ich obliczenia można oprzeć na koszcie kapitału (WACC2) lub na podstawie szacowanej inflacji i możliwości inwestycji alternatywnych. Przyjmując inflację na poziomie 3% rocznie, co jest założeniem optymistycznym i możliwy zysk z inwestycji wolnych od ryzyka na poziomie 1% można założyć że współczynnik r=0,04. Jeżeli brano by pod uwagą, że inwestycja jest z środków własnych, to wielkość tę (podobnie jak w WACC) należałoby podnieść o 50% do wielkości r=0,06. Wszystkie te rozważania nie zakładają jakiegokolwiek zysku z inwestycji. Gdyby założyć choćby 2% zysku to r=0,08.

Obliczanie czasu zwrotu z inwestycji poprzez podzielenie wydatków na instalacje przez wpływy w pierwszym roku, jak to jest robione w kalkulatorach zachęcających do inwestycji w panele PV, prowadzi do błędów, podobnie jak nieuwzględnianie kosztów operacyjnych.

Wnioski

Głównym celem poprzedniego i obecnego artykułu nie jest przekonywanie, że nie należy być Prosumentem ale celem jest zwrócenie uwagi na konieczność przekazywania pełnej i rzetelnej informacji osobom, które zamierzają skorzystać z programu "Mój Prąd".

Można zostać Prosumentem ale nie należy spodziewać się z tego tytułu zysków, ponieważ jest to nieopłacalne ekonomicznie, nawet przy znacznych subsydiach przy zakupie instalacji PV.

Prosumentem można zostać również bez perspektywy osiągania korzyści ekonomicznych, tym bardziej że w Polsce jest co najmniej 100-200 tys. osób , których stać na wydatek rzędu 20 tys. zł bez perspektyw zwrotu z takiej inwestycji.

Jednak niezależnie jakimi motywami kieruje się klient (przyszły Prosument uczestnik projektu "Mój Prąd") ma on prawo otrzymania pełnej i rzetelnej informacji, a podawane okresy zwrotu z inwestycji powinny być oparte na obliczeniach uznanymi metodami ekonomicznymi przy uwzględnieniu wszystkich kosztów.

Nieudzielanie klientowi rzetelnych informacji o wszystkich kosztach może mieć charakter "zamierzonego wprowadzania w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowych". Takie działanie jest nie tylko naganne moralnie ale również narusza prawo.

Przewodnik po modelu obliczeniowym

W celu uproszczenia korzystania z modelu obliczeniowego wszystkie dane i obliczenia zamieszono w jednym arkuszu programu Excel, w którym można zobaczyć dane oraz formuły użyte do obliczeń, jakie są widoczne po wskazaniu kursorem danej komórki. Wszystkie dane można zmieniać i badać wpływ na wyniki końcowe. W modelu wykonano tylko jeden rysunek pokazujący NPV w funkcji czasu z którego łatwo można odczytać spodziewany zwrot z inwestycji po roku "i" projektu. Dane i formuły obliczeniowe są zlokalizowane następująco w wierszach arkusza:
 • W1 - Wielkości trzech stóp zwrotu r1, r2 i r3 użytych w obliczeniach
 • W2 - W6 zdyskontowane wartości zgodnie ze wzorem podanym w kolumnie A dla trzech wielkości dyskonta
 • W9 (B) - koszt instalacji, W9 (L) - koszty wymiany falownika z osprzętem po 10 latach, W9(V) - koszt kolejnej wymiany falownika po 20 latach
 • W10 - koszty O&M zaczytane z komórki E26
 • W11 - przychód zaczytany z komórki D40
 • W12 - Zysk jako różnica pomiędzy przychodem i kosztem: W11-W10
 • W15 - W17 - zdyskontowany zysk dla trzech stóp dyskonta
 • W20 - W22 - NPV dla trzech stóp dyskonta
 • W25 - W26 - składniki kosztów operacyjnych
 • W29 - W40 - składniki zysku z inwestycji wyliczone na bazie taryfy PGE SA
 • W42 - W47 - badanie okresu zwrotu z inwestycji w funkcji ceny energii elektrycznej.

Mam nadzieję, że czytelnicy CIRE będą mogli przeprowadzić własne obliczenia w oparciu o profesjonalne metody - przepływy zdyskontowane.

Przypisy:

1 Ceny na podstawie kalkulatora internetowego firmy SCO Clean-up.
2 WACC - Weighted Average Capital Cost - średnioważony koszt kapitału,
Dołączone pliki: Do odczytu plików wymagany jest program Acrobat Reader.


Dodaj nowy Komentarze ( 41 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

KOMENTARZE ( 11 )


Autor: Energetyk77 18.05.2020r. 15:38
Wyjątkowo przejrzysta analiza. Dobrze byłoby gdyby lobbyści różnych technologii przedstawili podobne wyliczenia i modele. Tylko dwie uwagi.
1. W modelu obliczeniowym zrezygnowno z uwzględnienie obniżenia sprawności paneli, a to nawet przy 0,5% rocznie powoduje zmniejszenie sprawności o 10% w ciągu 20 lat, ale można uwzględnić to w koszcie kapitału.
2. Nie uwzględniono subsydiów jakie Prosumenci otrzymują od elektrowni węglowych, które magazynują dla nich energię w ramach "net-metering". Według moich pobieżnych obliczeń to około 300zł rocznie dodatkowych subsydiów dla Prosumenta z instalacją PV 4-5kW. Może ktoś ma dokładniejsze dane.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: pesel 18.05.2020r. 20:53
Ja mam moje dane. Instalacja 4-5kW wyprodukuje rocznie 5MWh prądu co zaoszczędza 2 tony węgla, nie wyemituje 4 ton CO2 po 20 euro czyli 80 euro po 4 zł i energetyka nie zapłaci za emisje CO2 ponad 320 zł. Takie substydia odwrotne plus cała reszta kosztów unikniętych na np. strata energii na przesyle. Dobrze czy źle?
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Socyal 19.05.2020r. 08:25
Koszty uniknięte nie wystąpią, a wręcz odwrotnie, bo energetyka klasyczna od lat produkuje taniej na dodatek stabilnie. A jak już liczysz koszty społeczne (bardzo nie lubię tej unijnej nowomowy ale jak się bawimy to konsekwentnie) to radzę policzyć, koszty przygotowania programów, koszty pracowników obsługi, koszty biur WFOŚiGW, uniknięte finansowanie innych programów ekologicznych, koszty szkoleń, koszty konsultingu i doradców, koszty reklam, generalnie rozwój biurokracji w tym w firmach energetycznych (nowe przygotowywane przepisy dla firm energetycznych dotyczące np. sprawozdawczości), koszty prac pod napięciem na sieci i problemy z tym związane (jak zapewnić brak napięcia). A na dodatek utrata przychodów podatkowych z tytułu opłat za CO2 (czym to zrekompensujesz, chyba nie podatkami od pracowników bo podobno nie trzeba eksploatować instalacji).
PS
Wystarczy czy mam dalej.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: pesel 19.05.2020r. 10:41
Kolego Socyal, ja nie liczę kosztów społecznych, skąd to wymyśliłeś, ja liczę uniknięty koszt opłatry za emisje CO2 dzięki prosumentom. A te różne koszty, które wyliczasz i jeszcze proponujesz dalsze wyliczanie, i biurokracje to do czego jest pisane? To twoje ustosunkowanie do mojego komentarza? Chyba gdzieś indziej chciałeś to wpisać bo do mojego komentarza nie pasuje.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Socyal 19.05.2020r. 13:26
Prosument będzie miał z pieniądze z tytułu obniżenia emisji CO2? Jeśli nie to wchodzisz w obszar "korzyści" innych czyli korzyści społeczno-ekonomicznych (wg definicji unijnej). Jeśli liczysz korzyści innych w związku z inwestycją u prosumenta to ja podaję niektóre koszty społeczno-ekonomiczne związane z tą inwestycją. Dodam, że przepisy UE zmuszające do budowy OZE jednocześnie nakazują analizować koszty i korzyści społeczno- ekonomiczne. Jak konsekwentnie to konsekwentnie.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: pesel 19.05.2020r. 21:02
Moja pierwsza wypowiedź było do stwierdzenia podanego przez energetyka77 o ukrytych subwencjach dla prosumentów pod postacią net-meteringu wynoszących wg niego 300zł. No to odpisałem, że z produkcji prosumenta ogranicza się produkcję CO2 i to daje oszczędności. Bez oczekiwania, ze prosument będzie bardziej papieski od papieża. Państwo ma taka politykę wobec prosumentów to korzystają. I to tyle.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Socyal 20.05.2020r. 08:14
Rozumiem że elektrownie węglowe osiągną wielką korzyść z tego że nie oni tylko kto inny wyprodukuje prąd. To dodaj jeszcze nie poniesione koszty węgla jako korzyść elektrowni węglowych. Audi ma wielką korzyść z tego że Toyota sprzedała samochody zamiast Audi :) Bo nie poniosła zmiennych kosztów produkcji.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: pesel 22.05.2020r. 07:25
O co chodzi, czy nie o to aby w gniazdkach był tani prąd czy o to aby elektrownie węglowe zarabiały? Ze słońca jest tańszy.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Socyal 22.05.2020r. 19:02
Nie pozostaje ci nic innego jak odłączenie się od sieci. Po co przepłacać tym wstrętnym energetykom?
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: pesel 23.05.2020r. 22:12
No widzisz, w końcu przyznałeś jak ma być. Skoro z węgla nie da się taniej a są inne sposoby to wygaszać energetykę węglową, tak jak szereg innych zajęć i zawodów gdy inne okazały się lepsze i potrzebniejsze.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Socyal 24.05.2020r. 21:27
Pojadę Brzechwą. Ach Filipie ach Filipie trzeba znać się na dowcipie. :)
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 11 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE