ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

OPINIE

Kilka statystyk rozwoju zachorowań i zgonów na SARS COV-2 w Europie i USA do 15 maja 2020 r.
18.05.2020r. 05:16

mgr inż. Józef Dopke
W Europie najbardziej zbliżone niskie wskaźniki zachorowań na milion mieszkańców mają takie kraje jak Słowacja (269,7), Węgry (351,7), Ukraina (391,30), Polska (476,6), Litwa (543,9) i Łotwa (505,2). Nieco wyższą liczbę zachorowań na milion mieszkańców mają Czechy (790,4) i Estonia (1329,8). Najbliżsi sąsiedzi Polski Niemcy mają 2 127 zachorowań/mln, Rosja 1 827,2 zachorowań/mln i Białoruś 2 917,7 zachorowań/mln.

Słowa kluczowe: koronawirus, SARS COV-2, dzienna liczba zachorowań, dzienna liczba zgonów, liczba zachorowań na milion mieszkańców, liczba zgonów na milion mieszkańców

Liczba zachorowań na koronawirusa na milion mieszkańców

Największa skumulowana liczba zachorowań w dniu 15 maja 2020 r. była w USA 1 477 229 osób, a następnie w Hiszpanii 274 367 osób, Rosji 262 843 osób, w W. Brytanii 236 711 osób, we Włoszech 223 885 osób, Francji 179 506 osób, w Niemczech 175 223 osób, Belgii 54 644 osób, Holandii 43 681 osób, Szwajcarii 30 514 osób, Portugalii 28 583 osób, Szwecji 29 207 osób, na Białorusi 27 730 osób, w Austrii 16 109 osób, Polsce 18 016 osób, na Ukrainie 17 330 osób, w Danii 10 791 osób, Norwegii 8 206 osób, Czechach 8 374 osób, Finlandii 6 228 osób, na Węgrzech 3 417 osób, w Estonii 1 766 osób, na Słowacji 1 465 osób, Litwie 1 523 osób i Łotwie 970 osób.

Skumulowana liczba zachorowań nie jest obiektywnym wskaźnikiem do oceny rozwoju zachorowań na koronawirusa, ponieważ nie uwzględnia liczby ludności analizowanego kraju. Przyjmując obiektywny wskaźnik w postaci skumulowanej liczby zachorowań na milion mieszkańców ten ranking ulegnie istotnym zmianom.

Na rys. 1. przedstawiono liczbę zachorowań na koronawirusa SARS COV-2 na milion mieszkańców dla wybranych krajów Europy i USA w dniu 15 maja 2020 r. wg danych portalu worldometers.info/coronavirus.

(857x523)

Rys. 1. Liczba zachorowań na koronawirusa SARS COV-2 na milion mieszkańców dla wybranych krajów Europy i USA w dniu 15.05.2020 r. wg worldometers.info/coronavirus

I tak najwyższa liczba zachorowań na milion mieszkańców analizowanego kraju w tym dniu wystąpiła w Hiszpanii 5901,8 osób/mln, następnie w Szwajcarii 5 617,5 osób/mln, w Belgii 4 834,2 osób/mln, w USA 4 559,4 osób/mln, w W. Brytanii 3 746,5 osób/mln, we Włoszech 3 708,6 osób/mln, na Białorusi 2 917 ,7 osób/mln, w Francji 2 844,8 osób/mln i w Szwecji 2 840,5 osób/mln. Najmniej zachorowań na milion mieszkańców stwierdzono na Słowacji 269,7 osób/mln, Węgrzech 351,7 osób/mln, Ukrainie 391,3 osób/mln, w Polsce 476,6 osób/mln, na Łotwie 505,2 osób/mln, Litwie 543,9 osób/mln i w Czechach 790,4 osób/mln.

W krajach Europy Środkowej jest istotnie mniej zachorowań na milion mieszkańców niż w Europie Zachodniej pomimo ogólnego mniemania o wyższym poziomie ochrony zdrowia w starych krajach Unii Europejskiej. I tak nasz najbliższy zachodni sąsiad Niemcy mają liczbę zachorowań 2127 osób/mln, to jest 4,5 razy większą niż w Polsce. Belgia centrum Unii Europejskiej ma 10,1 razy, Szwajcaria 11,8 razy a Szwecja 6 razy większą liczbę zachorowań niż w Polsce. Na Ukrainie liczba zachorowań odpowiada 82%, na Słowacji 56,5%, a na Węgrzech 73,8% zachorowań w Polsce. Względnie wysoką zachorowalność stwierdza się w Czechach 1,7 razy i na Białorusi 6,1 razy większą niż w Polsce.

Na rys. 2 przedstawiono liczbę zgonów na koronawirusa SARS COV-2 na milion mieszkańców dla wybranych krajów Europy i USA w dniu 15 maja 2020 r. wg danych portalu worldometers.info/coronavirus. Najwyższa liczba zgonów na milion mieszkańców w analizowanym dniu występuje w Belgii 792,6 osób/mln, następnie w Hiszpanii 590,7 osób/mln, w Wielkiej Brytanii 538,1 osób/mln, we Włoszech 523,6 osób/mln, Francji 436,3 osób/mln, w Szwecji 354,6 osób/mln, Szwajcarii 345,7 osób/mln, Holandii 318,1 osób/mln i w USA 271,9 osób/mln. Najniższą liczbę zgonów na milion mieszkańców stwierdzono w dniu 15 maja 2020 r. na Łotwie 9,9 osób/mln, Ukrainie 10,7 osób/mln, Białorusi 16,4 osób/mln, w Rosji 16,8 osób/mln, na Słowacji 19 osób/mln, Litwie 19,3 osób/mln, w Polsce 24 osób/mln, w Czechach 27,8 osób/mln, Norwegii 43,2 osób/mln, na Węgrzech 45,5 i w Estonii 47,4 osób/mln. U naszego zachodniego sąsiada Niemiec było 96,3 zgonów na milion mieszkańców, to jest 4 razy więcej niż w Polsce.

Rys. 2. Liczba zgonów na koronawirusa SARS COV-2 na milion mieszkańców dla wybranych krajów Europy i USA w dniu 15.05.2020 r. wg worldometers.info/coronavirus

(856x511)

Niektóre alarmistyczne informacje o wysokiej liczbie zgonów, np. w USA nie mają żadnego potwierdzenia w faktach. Problemem nie są USA ale mała Belgia centrum i stolica Unii Europejskiej, która powinna być wzorem dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Nie można porównywać bezwzględnej liczby zgonów w USA o liczbie ludności 323,995 mln z małą Belgią o liczbie ludności 11,303528 miliona.

Na rys. 3 przedstawiono liczbę wyzdrowień chorych na koronawirusa SARS COV-2 na milion mieszkańców dla wybranych krajów Europy i USA w dniu 15.05.2020 r. W. Brytania i Holandia w raportach nie podają tych danych. Oczywiście największa liczba wyzdrowień występuje w krajach o największej liczbie zachorowań. I tak najwięcej wyzdrowień w dniu 15 maja 2020 r. stwierdzono w Szwajcarii 4989 osób/mln, Hiszpanii 4064,8 osób/mln, we Włoszech 1991,2 osób/mln, w Niemczech 1841,5 osób/mln i Danii 1543,1 osób/mln. Najmniej wyzdrowień na milion mieszkańców było w Norwegii 6 osób/mln, na Słowacji 49,7 osób/mln, Ukrainie 107 osób/mln, Węgrzech 132,5 osób/mln, w Polsce 183 osób/mln, w Portugalii 307,2 osób/mln, na Litwie 344,6 osób/mln i na Łotwie 344,8 osób/mln.

Na rys. 4 podano liczbę aktywnie chorych na koronawirusa SARS COV-2 na milion mieszkańców dla wybranych krajów Europy i USA w dniu 15.05.2020 r. W. Brytania i Holandia w raportach nie podają tych danych. I tu największa liczba aktywnie chorych występuje w krajach o największej liczbie zachorowań. I tak najwięcej aktywnie chorych w dniu 15 maja 2020 r. stwierdzono w USA 3306,2 osób/mln, Belgii 2776,5 osób/mln, Portugalii 2221,3 osób/mln, Szwecji 2002,5 osób/mln i na Białorusi 1974,6 osób/mln.

Najmniej aktywnie chorych na milion mieszkańców w dniu 15 maja 2020 r. stwierdzono na Łotwie 150,5 osób/mln, w Finlandii 169,9 osób/mln, na Węgrzech 173,8 osób/mln, Litwie 180 osób/mln, w Niemczech 189,2 osób/mln, na Słowacji 201 osób/mln, w Danii 223 osób/mln, Czechach 254,9 osób/mln, Polsce 269,6 i na Ukrainie 279,6 osób/mln.

Rys. 3. Liczba wyzdrowień chorych na koronawirusa SARS COV-2 na milion mieszkańców dla wybranych krajów Europy i USA w dniu 15.05.2020 r. wg worldometers.info/co-ronavirus

(867x520)

Rys. 4. Liczba aktywnie chorych na koronawirusa SARS COV-2 na milion mieszkańców dla wybranych krajów Europy i USA w dniu 15.05.2020 r. wg worldometers.info/coro-navirus

(865x520)

Na rys. 5 przedstawiono skumulowaną liczbę zachorowań na koronawirusa SARS COV-2 na milion mieszkańców dla wybranych krajów do dnia 15.05.2020 r. W Wielkiej Brytanii, Szwecji, na Białorusi i w Belgii wzrost liczby zachorowań wykazuje dużą dynamikę. W Niemczech i w Czechach pomimo dużej skumulowanej liczby zachorowań krzywe zbliżają się do asymptot co sugeruje przybliżanie się do szczytu zachorowań. Najmniejszą skumulowaną liczbę zachorowań obserwuje się na Ukrainie, Węgrzech, Litwie, Słowacji i Polski, przy czym Słowacja wykazuje najmniejszą dynamikę przyrostu zakażeń.

Bardzo duży przyrost zachorowań między 6 i 15 maja 2020 r. stwierdzono w Federacji Rosyjskiej o 58,4% i na Białorusi o 44%. Mniejsze przyrosty stwierdzono na Ukrainie o 31,4%, w Szwecji 22,1%, w Polsce 22,2%, w USA o 18,5%, w W. Brytanii o 17,7%, na Wę-grzech o 9,8%, w Hiszpanii o 8,2%, w Belgii o 7,6%, na Litwie o 6,7%, w Czechach o 5,6%, w Niemczech o 4,7%, we Włoszech o 4,4% i na Słowacji o 2,5%.

Duże wzrosty w Rosji i na Białorusi wynikają głownie z małej liczby zachorowań w pierwszym dniu rozpatrywanego okresu. Bezwzględna liczba zachorowań na milion mieszkańców w tych trzech krajach jest mniejsza niż w Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech czy Belgii.

Rys. 5. Liczba zachorowań na koronawirusa SARS COV-2 na milion mieszkańców kra-ju dla wybranych krajów do dnia 15.05.2020 r. wg worldometers.info/coronavirus

(874x519)

Liczba zachorowań oraz wyzdrowień w Polsce

Na rys. 6 przedstawiono skumulowaną liczbę zachorowań na koronawirusa SARS COV-2, wyzdrowień, zgonów i aktywnych zachorowań (w trakcie leczenia) w Polsce do 17 maja 2020 r. wg dziennych komunikatów MZ. Skumulowana liczba aktywnych zachorowań w trakcie leczenia zbliżała się do stycznej poziomej o wartości około 1000 pacjentów, ale ostatnie zachorowania wśród górników i ich rodzin (około 1 400 osób) opóźnia tę tendencję do stabilizacji. Podobnie stabilizuje się wzrost liczby zgonów.

Przebieg dziennych zachorowań na koronawirusa SARS COV-2 w Polsce (rys. 7) do dnia 17 maja 2020 r. zbliża się do prostej poziomej a sama krzywa regresji drugiego stopnia dąży do asymptoty o wartości około 360 zachorowań dziennie po czym maleje. Drugim pozytywnym zjawiskiem jest zbliżaniem się dziennej liczby wyzdrowień do dziennej liczby zachorowań na koronawirusa, co będzie stabilizowało liczbę aktywnych pacjentów w trakcie leczenia i ustabilizuje sytuację w szpitalach zakaźnych.

Rys. 6. Skumulowana liczba zachorowań na koronawirusa SARS COV-2, wyzdrowień, zgonów i aktywnie leczonych pacjentów w Polsce do 17 maja 2020 r. wg dziennych komunikatów MZ

(869x518)

Rys. 7. Dzienny przyrost zachorowań na koronawirusa SARS COV-2 i wyzdrowień w Polsce do 17 maja 2020 r. wg dziennych komunikatów MZ

(864x519)

Najwyższą skumulowaną liczbę zachorowań w Polsce w dniu 15 maja 2020 r. zanotowano w województwie śląskim 4 994 zachorowań co odpowiada 1 109,5 zachorowań na milion mieszkańców (rys. 8). W województwie dolnośląskim stwierdzono 2 141 zachorowań i 747,3 zachorowań na milion mieszkańców, w województwie opolskim stwierdzono 527 zachorowań i 555,4 zachorowań na milion mieszkańców a w województwie mazowieckim stwierdzono 2 930 zachorowań co odpowiada 544,1 zachorowań na milion mieszkańców. Najmniej zachorowań występuje w województwie lubuskim 92 co odpowiada 91,6 zachorowań/mln. W województwie warmińsko-mazurskim jest 120,7 zachorowań/mln, podkarpackim 175,2 zachorowań/mln, lubelskim 186,7 zachorowań/mln, pomorskim 210,9 zachorowań/mln, i świętokrzyskim 269,2 zachorowań/mln. Największą liczbę zachorowań na milion mieszkańców stwierdzono w dniu 15 maja 2020 r. w województwie śląskim 1 109,5 a najmniejsze w województwie lubuskim 91,6 zachorowań na milion mieszkańców.

Rys. 8. Liczba zachorowań i zgonów na koronawirusa SARS COV-2 na milion mieszkańców w Polsce według województw w dniu 15 maja 2020 r. wg dziennych komunikatów Ministerstwa Zdrowia

(871x525)

Największy procentowy wzrost zachorowań między 6 a 15 maja 2020 r. wystąpił w wo-jewództwie śląskim (rys. 9) spowodowany wzrostem zachorowań wśród górników i ich rodzin.

Na rys. 10 podano liczbę zgonów na koronawirusa SARS COV-2 na milion mieszkańców w Polsce według województw w dniu 6 i 15 maja 2020 r. wg dziennych komunikatów Ministerstwa Zdrowia. Największa liczba zgonów na milion mieszkańców wystąpiła w dniu 15 maja 2020 r. w województwie mazowieckim 43,3 osoby/mln, następnie opolskim 41,1 oso-by/mln, śląskim i wielkopolskim 38,4 osoby/mln. Najmniej zgonów na milion mieszkańców było w województwie lubuskim 0 osób/mln, warmińsko-mazurskim 0,7 osób/mln i lubelski 6,5 osób/mln.

Rys. 9. Procentowy wzrost zachorowań na SARS COV-2 od 6 do 15 maja 2020 r.

(859x518)

Rys. 10. Liczba zgonów na koronawirusa SARS COV-2 na milion mieszkańców w Polsce według województw w dniu 6 i 15 maja 2020 r. wg dziennych komunikatów Ministerstwa Zdrowia

(870x517)

Największy procent zgonów do zachorowań stwierdzono w dniu 15.05.2020 r. (rys. 11) w województwie podkarpackim 8,3%, następnie mazowieckim 8%, wielkopolskim 7,6%, opol-skim 7,4% i kujawsko-pomorskim 7,1%. Najmniejszy w województwach: lubuskim 0%, warmińsko-mazurskim 0,6%, podlaskim 2,1%, małopolskim 3,1% i śląskim 3,5%.

Rys. 11. Procent zgonów do zachorowań na SARS COV-2 według województw w dniu 15 maja 2020 r. wg dziennych komunikatów Ministerstwa Zdrowia

(856x517)

Wnioski

W Europie najbardziej zbliżone niskie wskaźniki zachorowań na milion mieszkańców mają takie kraje jak Słowacja (269,7), Węgry (351,7), Ukraina (391,30), Polska (476,6), Litwa (543,9) i Łotwa 505,2). Nieco wyższą liczbę zachorowań na milion mieszkańców mają Czechy (790,4) i Estonia(1329,8). Najbliżsi sąsiedzi Polski Niemcy mają 2 127 zachorowań/mln, Rosja 1 827,2 zachorowań/mln i Białoruś 2 917,7 zachorowań/mln.

Również liczba zgonów na milion mieszkańców w Europie Środkowej jest niska i wynosi Łotwa 9,9 zgonów/mln, Ukraina 10,7 zgonów/mln, Białoruś 16,4 zgonów/mln, Słowacja 19 zgonów/mln, Litwa 19,3 zgonów/mln, Polska 24 zgonów/mln, Czechy 27,8 zgonów/mln, Węgry 45,5 zgonów/mln, Estonia 47,4 zgonów/mln. W Niemczech ten wskaźnik wynosi 96,3 zgonów/mln i jest 4 krotnie wyższy niż w Polsce.

Największą skumulowaną liczbę zachorowań w Polsce w dniu 15 maja 2020 r. zanotowano w województwie śląskim 4 994 zachorowań, co odpowiada 1109,5 zachorowań/mln, dolnośląskim 747,3 zachorowań/mln, opolskim 555,4 zachorowań/mln i wielkopolskim 505,5 zachorowań/mln a więc w województwach sąsiadujących z Niemcami i Czechami o znacznie większej liczbie zachorowań niż w Polsce i dużym ruchu przygranicznym. Również w województwie pomorskim stwierdzono w ostatnich dniach zachorowanie pasażera promu, który przypłynął do Polski ze Szwecji.

Te wyniki pozwalają przypuszczać, że pierwsze poluzowanie ograniczeń w ruchu granicznym będą następować między krajami o podobnych niskich wskaźnikach zachorowań i zgonów, to jest między Łotwą, Litwą, Polską, Słowacją, Ukrainą, Węgrami i Czechami.

Mgr inż. Józef Dopke
17.05.2020 r.

All rights reserved. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą autora (Józef Dopke, jozefdop-ke@wp.pl).
This work may not be translated or copied in whole or in part without the written permission of the publisher ( Józef Dopke, jozefdopke@wp.pl) , except for brief excerpts in connection with reviews or scholary analysis. Use in connection with any form of information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodol-ogy now known or hereafter developed is forbidden.

Dodaj nowy Komentarze ( 4 )

KOMENTARZE ( 4 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Sum 18.05.2020r. 09:08
Brawa dla autora. Polska zawsze była dobra w pospolitym ruszeniu bo MZ tak solidnie przygotowanych danych nie podaje.... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowiedź: 18-05-2020r. 17:01 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: zgryźliwy 18.05.2020r. 18:40
I tak dobrze, że to portal fachowy i podajemy wskaźniki odniesione do liczby ludności, a nie narastająco w... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: anika 19.05.2020r. 02:35
Powściągnijcie bezmyślność. Nie można porównywać liczby zakażonych bez porównania liczby wykonanych testów. Należy... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 4 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoft
Instytut PEcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE