ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE

Wyrok NSA w sprawie zasad dostępu do informacji publicznej
03.08.2020r. 10:19

Piotr Zamroch - radca prawny
Naczelny Sąd Administracyjny, orzekając w sprawie zasad dostępu do informacji publicznej, zajął stanowisko bardzo korzystne dla przedsiębiorstw energetycznych, wskazując na możliwość odmowy udostępnienia informacji w sytuacji, gdy wnioskodawca zmierza wyłącznie do ochrony swojego interesu prywatnego.

Spory, których końca nie widać

Od wprowadzenia służebności przesyłu do Kodeksu cywilnego upłynęło już 12 lat, jednak nadal nowe roszczenia dotyczące tzw. zaszłości, czyli urządzeń wybudowanych przed 3 sierpnia 2008 r., są zgłaszane wobec przedsiębiorców przesyłowych.

Spory mają wieloaspektowy charakter, obok bowiem roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu oraz niejako akcesoryjnego wobec niego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, pojawiają się sprawy dotyczące ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie z przeszłości, jak również wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Ostatnia z kategorii spraw jest przedmiotem niniejszego artykułu, a to z uwagi na utrwalający się trend w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA), począwszy od drugiej połowy ubiegłego roku.

Orzecznictwo korzystne dla właścicieli nieruchomości

NSA w swoim orzecznictwie zajmował dotychczas stanowisko korzystne dla wnioskujących o udostępnienie informacji właścicieli nieruchomości, wielokrotnie nakazując przedsiębiorcom przesyłowym udostępnić posiadane informacje i dokumenty dotyczące daty i podstaw prawnych budowy urządzeń przesyłowych na nieruchomości.

Skutki tego trendu orzeczniczego trudno jednoznacznie ocenić z perspektywy przedsiębiorców przesyłowych. Z jednej strony jest to oczywista niedogodność związana z koniecznością zgromadzenia, skopiowania albo zeskanowania i przesłania dokumentów, jak również ryzyko związane z udostępnieniem informacji, które mogą okazać się niekorzystne w przyszłym sporze z właścicielem nieruchomości.

Z drugiej strony, po udostępnieniu informacji, które wykazywały zasadność zgłoszonego twierdzenia o nabyciu służebność przez zasiedzenie, wiele spraw nie trafiło na wokandę sądową, co oszczędziło nakładu pracy i wydatków związanych z obroną przed roszczeniami właścicieli nieruchomości obciążonych infrastrukturą sieciową.

Co istotne, wiele wniosków o udostępnienie informacji publicznej było zgłaszanych jednocześnie (w jednym piśmie) z żądaniem ustanowienia służebności przesyłu, ewentualnie były zgłaszane odrębnie, w ramach wymiany pism na etapie przedsądowym, szczególnie w sytuacji podniesienia przez przedsiębiorcę przesyłowego zarzutu nabycia służebności przez zasiedzenie.

Naczelny Sąd Administracyjny w zdecydowanej większości orzeczeń nakazywał przedsiębiorcom przesyłowym udostępnianie żądanych informacji, obejmujących nie tylko decyzje administracyjne, ale także protokoły dotyczące robót budowlanych oraz informacje o czynnościach wykonywanych na nieruchomości w okresie eksploatacji urządzenia.

Zmiana stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego

Od niemal roku w orzecznictwie NSA umacnia się trend przeciwny do dotychczasowego, a jednym z orzeczeń weń wpisujących się jest wyrok wydany 14 lipca 2020 r. w sprawie I OSK 2817/19 (dostępny pod adresem internetowym: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/387E01CC3F).

Sprawa miała za swój przedmiot ocenę zasadności wniosku o udostępnienie informacji dotyczących lokalizacji i budowy urządzeń przesyłowych na nieruchomości osoby prywatnej przed kilkudziesięciu laty. Wnioskodawca wskazał, iż informacje są mu niezbędne dla sformułowania i dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z jego nieruchomości.

Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując skargę kasacyjną od niekorzystnego dla przedsiębiorcy wyroku zważył, iż ustawa o dostępie do informacji publicznej powinna być wykorzystywana w celu nadzoru nad działaniami organów administracji publicznej oraz innych podmiotów, które w swojej działalności wykorzystują środki publiczne. Wnioskodawcy powinni zatem kierować się "troską o sprawy publiczne".

Sąd podkreślił, iż: "Sprawami publicznymi nie będą zatem konkretne i indywidualne sprawy określonej osoby lub podmiotu. W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwala się pogląd, że pisma składane w indywidualnych sprawach, przez podmioty, których interesów sprawy te dotyczą, nie mają waloru informacji publicznej. Ich przedmiotem nie jest problem czy kwestia, która ma znaczenie dla większej ilości osób, czy grup obywateli, lub jest ważna dla funkcjonowania organów państwa".

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, przepisy przedmiotowej ustawy nie mogą być wykorzystywane w sprawach czysto prywatnych, a praktyka nadużywania uprawnień w tym zakresie przez wnioskodawców jest bardzo częsta. W przypadku braku obiektywnych przesłanek dla udostępnienia informacji, należy odmówić ich udzielenia.

W końcowej części uzasadnienia NSA wskazał na właściwy formalnie tryb odmowy - nie powinna nim być decyzja administracyjna wydana na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, albowiem w takiej sytuacji jej przepisy w ogóle nie znajdą zastosowania. Przedsiębiorstwo energetyczne powinno w odpowiedzi na podobny wniosek odmówić udzielenia informacji pismem skierowanym do wnioskodawcy.

Analogiczne stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny zajął w sprawach: I OSK 834/19, I OSK 3127/19 oraz I OSK 3386/19 (wyroki dostępne na portalu http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Omówiona zmiana w orzecznictwie jest bardzo istotna dla wszystkich przedsiębiorców przesyłowych, którzy z uwagi na strukturę własnościową albo pełnioną funkcję operatora sieci podlegają obowiązkom wskazanym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Wykładnia dokonana przez NSA nakazuje w pierwszej kolejności ustalić, czy wniosek dotyczy spraw publicznych, czy też stricte roszczeń prywatnych - jeżeli wyłącznie tej ostatniej kategorii, przepisy ustawy nie znajdą zastosowania.

Dodaj nowy Komentarze ( 3 )

KOMENTARZE ( 3 )


Autor: Prometeusz 03.08.2020r. 15:00
Niestety prawnicy porządkowanie cenią sobie bardziej niż porządek i pozostaje mieć nadzieję, że przedsiębiorstwa... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Właśc. kamienicy 04.08.2020r. 09:23
W sporach jw. jest jeszcze jeden mało znany obszar zagadnień. W prywatnych kamienicach w latach 50-tych i 60-tych... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: gesia 04.08.2020r. 10:17
spółka jest bardziej publiczna niż obywatel? Ten sąd jest chory. Właśnie stwierdził, że prywatny interes jest mniej... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 3 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE