ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE

Zrzut wody ze zbiorników w Fukushimie do oceanu
21.10.2020r. 05:08

Dr inż. Andrzej Strupczewski prof. NCBJ, Dr inż. Adam Strupczewski
Od wielu lat trwa dyskusja o strategii usuwania wody skażonej wskutek kontaktu z radioaktywnymi elementami elektrowni jądrowej Fukushima. Elektrownia ta - wyposażona w cztery reaktory BWR zaprojektowane w latach 60-tych XX wieku - została zniszczona wskutek trzęsienia ziemi - największego w zarejestrowanej historii Japonii - oraz tsunami w dniu 11 marca 2011 roku.

Energia trzęsienia ziemi odpowiadała eksplozji 336 megaton TNT, a więc milionów bomb z okresu II wojny światowej, skala zniszczeń Japonii była niewyobrażalna, a największa wyspa Japonii została przesunięta o 2.4 m! Wszystkie linie energetyczne zasilające elektrownię w Fukushimie zostały zniszczone, drogi i mosty także, a blisko 20 tysięcy ludzi zginęło wskutek trzęsienia ziemi i powodzi. Układy bezpieczeństwa elektrowni przetrwały trzęsienie ziemi i zapewniły ciągłość wyłączania i chłodzenia reaktorów, ale po dwóch godzinach nastąpiła fala tsunami... Wały ochronne były zaprojektowane na fale o wysokości 5.7m, wzniesiono je także chroniły przed falą o wysokości 10 m , ale fala tsunami sięgała 12 m. Takiej wysokości fali tsunami hydrolodzy japońscy nie przewidzieli i elektrownia była pozbawiona ochrony przed powodzią. Woda zalała generatory awaryjne i pozbawiła elektrownię wszelkiego zasilania. Wobec braku energii elektrycznej nie pracowały pompy chłodzenia reaktora. Tymczasem po wyłączeniu moc reaktora wprawdzie wielokrotnie maleje, ale wciąż występuje grzanie wymagające chłodzenia reaktora. W braku pomp nie można było odebrać mocy generowanej w rdzeniach i reaktory uległy uszkodzeniu.

W samej elektrowni były tylko trzy ofiary tego kataklizmu - jedną był pracownik, który wskutek wstrząsu sejsmicznego spadł z kabiny suwnicy, a dwóch pracowników utonęło w chwili, gdy tsunami zalało elektrownię. Ludność z okolic Fukushimy ewakuowano i skutki radiologiczne awarii nie spowodowały zachorowań ani zgonów. Przewodniczący Komitetu ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego UNSCEAR oświadczył na spotkaniu z mieszkańcami prefektury Fukushima , że nie ma i nie należy się spodziewać wzrostu zachorowań nowotworowych spowodowanego awarią1. Komitet ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego UNSCEAR przedstawił w styczniu 2013 r. Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ raport mówiący, że dawki poniżej 100 mSv nie powodują wykrywalnych skutków zdrowotnych, i podkreślił, że małych dawek, jakie wystąpiły w Japonii lub występują w przyrodzie w różnych rejonach świata, nie należy w ogóle przeliczać na liczbę zachorowań. Największe dawki promieniowania na tarczycę u kilkorga dzieci spośród ponad tysiąca zbadanych były równoważne dawkom efektywnym około 1 mSv. Dla porównania - Finowie otrzymują rocznie dawki o 5 mSv większe niż średnie w Polsce - i żyją dłużej i zdrowiej niż Polacy. W lutym 2016 roku eksperci ONZ zorganizowali spotkanie z ludnością w rejonie Fukushimy i potwierdzili, że nie ma wzrostu zachorowań na nowotwory z powodu promieniowania po awarii.

Co więcej, badania stanu tarczycy wśród dzieci wykazały, że drobne guzki zaobserwowane po awarii występują częściej w prefekturach odległych od Fukushimy (56%) niż w samej Fukushimie (42% w 2013 roku)2. A międzynarodowy panel najwybitniejszych lekarzy stwierdził, że drobne guzki obserwowane w tarczycy wielu osób (nie tylko po awariach reaktorowych, ale w normalnym życiu, np. w Finlandii) to nie rak ani nowotwór złośliwy lecz nieinwazyjny pęcherzykowy nowotwór tarczycy z cechami jądrowymi typu brodawkowatego" . Słowo "rak" zostało z tej definicji usunięte. Ma to wielkie znaczenie dla dziesiątków tysięcy osób. Gdy guz jest otoczony torebką, jest nieinwazyjny, a pacjent nie potrzebuje ani chirurgicznego usunięcia tarczycy ani radioterapii, ani też kontroli co pół roku. Nowa nazwa tych guzów podkreśla, że nie są one złośliwe.3

Oceny UNSCEAR i wyniki badań lekarskich wykonanych wśród osób narażonych na promieniowanie wykazały, że nie ma potrzeby obawiać się oddziaływania promieniowania na okoliczną ludność. Ale organizacje antynuklearne szukają wciąż sposobu, by straszyć ludzi. Stąd wieloletnia batalia o strategię postępowania z wodą przepływającą z gór wokoło fundamentów elektrowni w Fukushimie, i skażoną - w niewielkim zresztą stopniu - radioizotopami z tej elektrowni.

I przed awarią i po awarii pod elektrownią przepływają wody ściekające z okolicznych gór, które w kontakcie ze skażonymi elementami elektrowni stają się radioaktywne. Do najważniejszych radionuklidów przenikających do tej wody należą izotopy cezu, strontu i trytu. Cez i stront - które są szkodliwe dla człowieka - są usuwane w instalacji oczyszczania wody dostarczonej przez AREVĘ, natomiast tryt pozostaje w wodzie gromadzonej w zbiornikach w samej elektrowni.

Jak podaje wybitny ekspert nuklearny Jim Conca, autor szeregu artykułów w autorytatywnym czasopiśmie Forbes, cenionym także i w Polsce, zrzucenie wody gromadzonej dotychczas w zbiornikach do oceanu jest najlepszą strategią4. Takie postępowanie jest w pełni uzasadnione, bo tryt powoduje najmniejsze zagrożenie radiacyjne i jest najmniej szkodliwy ze wszystkich radioizotopów, a inne radionuklidy są skutecznie usuwane przez obróbkę chemiczną.

Krytycy, tacy jak Greenpeace, jak zwykle atakują pod hasłem "każdy atom jest niebezpieczny" a woda powinna być gromadzona i przechowywana w nieskończoność. Widać, że nie rozumieją oni promieniotwórczości ani chemii trytu.

Ci, którzy znają się na promieniowaniu - np. międzynarodowe Stowarzyszenie Naukowców dla Rzetelnej Informacji o Promieniowaniu SARI - uważają, że właściwym postępowaniem jest powolne usuwanie wody skażonej trytem do Oceanu Spokojnego przez okres około 10 lat. Obecnie woda ta jest przechowywana na terenie elektrowni w około tysiącu ogromnych pojemników.

Chociaż taka strategia nie jest oczywista, jest ona najlepszym rozwiązaniem. Tryt jest lekko radioaktywnym izotopem wodoru, którego atom zawiera dwa neutrony i jeden proton, z radioaktywnością tak małą, że nigdy nie spowodowała ona problemów zdrowotnych lub środowiskowych, chociaż tryt jest radionuklidem często występującym w naszym środowisku. Tryt powstaje w toku procesów naturalnych w atmosferze, a także podczas wybuchów jądrowych i w procesach zachodzących w reaktorach jądrowych.

Powtórzmy raz jeszcze - nigdy nie doszło do szkody na zdrowiu człowieka lub w środowisku, niezależnie od stężenia lub dawki trytu. Zakładamy tylko, że tryt w bardzo dużych dawkach może być szkodliwy dla człowieka, chociaż takie założenie jest tyko hipotetyczne, bo nigdy szkodliwe skutki trytu nie wystąpiły w ludziach lub w środowisku. Tylko studium laboratoryjne prowadzone na myszach przy bardzo wysokich dawkach wykazało ujemne efekty zdrowotne, ale bez wywołania zgonu nawet przy spożyciu wody o stężeniu 37 milionów Bq/litr.

Zrzut wody do oceanu jest niewątpliwie najlepszą drogą do jej usunięcia. Niestety, sama myśl o uwolnieniu jakiejkolwiek radioaktywności wywołuje sprzeciw u wielu osób. Ale na tym właśnie polega problem, to nie tryt jest zagrożeniem, lecz nasze postrzeganie radioaktywności.
W rzeczywistości tryt emituje bardzo, bardzo słabe promieniowanie beta, które z łatwością zatrzymuje nasz naskórek. Jego zasięg w powietrzu to tylko pół centymetra. Nawet spożycie trytu nie stwarza zagrożenia. Jest to fakt sprawdzony.

Zagrożenie zdrowia przez tryt jest tak małe, że nie wiadomo, jak określić jego dopuszczalne stężenie. Przyjmując bekerel Bq na litr jako jednostkę stężenia (Bq to rozpad jednego atomu na sekundę), USA ustaliły limit 740 Bq/litr wody pitnej, ale w Kanadzie przyjęto limit 7000 Bq/litr, w Szwajcarii 10 000 Bq/litr, a w Australii nawet 76103 Bq/litr!

Ale te limity nie mają żadnego uzasadnienia. Nie są one oparte na ocenie skutków zdrowotnych. Przyjęto je po prostu, bo łatwo jest je osiągnąć. Ani te stężenia, ani wartości 100 razy większe nie są szkodliwe.

Tryt chętnie przechodzi do wody, a w organizmie ludzkim opuszcza tkanki i jest wydzielany z wodą. Podczas gdy okres połowicznego rozpadu promieniotwórczego trytu wynosi 12,3 lat, jego biologiczny półokres trwania w organizmie człowieka to tylko 10 dni. Dlatego spożycie tego słabego emitera nie ma takich skutków, jak spożycie innych radionuklidów.

Cząstki beta emitowane przez tryt mają bardzo małą energię i z trudem przechodzą przez wodę, ściany komórek i inne materiały dzielące radionuklid trytu od krytycznych molekuł takich jak DNA. Energia wolno poruszającej się cząstki beta z trytu ulega rozpraszaniu na chmurach elektronowych innych molekuł wskutek zderzeń niesprężystych i efektu hamowania. W ten sposób energia kinetyczna cząstek beta zamienia się w energię elektromagnetyczną nie powodującą jonizacji. Dlatego nie można dostać znaczącej dawki promieniowania z trytu. Jest on rozpuszczany w wodzie zbyt szybko i zbyt szybko opuszcza nasz organizm.

Co ważniejsze, ilość trytu znajdująca się w atmosferze wskutek procesów naturalnych jest dużo większa, niż może kiedykolwiek być uwolniona z reaktorów jądrowych. Promienie kosmiczne wytwarzają co rok 150,000,000,000,000,000 Bq w górnej atmosferze, a duża część tego trytu opada na wody powierzchniowe i przechodzi do naszych napojów.

Te ilości trytu pochodzenia naturalnego są miliony razy większe niż stężenia, jakie powstałyby przy powolnym usuwaniu wody ze zbiorników w Fukushimie. Skoro te wielkie ilości trytu naturalnego nie powodują efektów zdrowotnych ani środowiskowych, nie ma sensu straszyć czytelników uwolnieniem stosunkowo drobnych ilości trytu ze zbiorników w Fukushimie.

Ponadto, w oceanie istnieje już stale 150,000,000,000,000,000 Bq potasu K-40, a ponadto ogromne ilości rubidu Rb-87 i wielu innych radionuklidów. Oznacza to, że ryby od milionów lat pływają w wodach znacznie bardziej radioaktywnych, niż mogłyby być po uwolnieniu trytu z Fukushimy.
Półokres biologicznego życia trytu w rybach jest jeszcze krótszy niż w organizmie ludzkim, wynosi mniej niż 2 dni, a rozcieńczenie w wodzie morskiej jest zbyt szybkie, by znaczące dawki trytu mogły dostać się do ludzi.

Rybacy japońscy już zgodzili się na spuszczanie wody do oceanu - ale obecnie organizacje antynuklearne wskrzeszają ich obawy. Niestety, te działania skierowane przeciwko energetyce jądrowej prowadzone są także w mediach prasowych w Polsce. Polacy doprawdy nie mają powodów obawiać się trzęsienia ziemi i tsunami jak w Japonii, ani nie powinni sugerować się sporami między rządem i naukowcami japońskimi z jednej strony, a organizacjami antynuklearnymi w Japonii z drugiej. Dla nas ważne jest nasze zdrowie, a więc czyste powietrze przy generacji energii elektrycznej z elektrowni jądrowej, niezawodność zasilania, którą w okresach ciszy wiatrowej i nocnych ciemności zapewnia elektrownia jądrowa i niski koszt energii elektrycznej z atomu, udokumentowany doświadczeniem wielu krajów na świecie.

Przypisy:

1 http://www.fukushimaminponews.com/news.html?id=629

2 http://nuclear-news.net/2013/03/08/radioactive-japan-thyroid-control-screening-reveals-much-higher-percentages-of-cysts-and-nodules-in-children-far-away-from-fukushima/

3 https://www.cire.pl/item,128009,13,0,0,0,0,0,to-nie-rak-lekarze-poprawiaja-klasyfikacje-guzkow-w-tarczycy-dzieci1---zmieniajac-nasze-pojecia-o-skutkach-awarii-w-czarnobylu.html

4 http://ansnuclearcafe.org/2019/09/12/its-really-ok-if-japan-dumps-radioactive-fukushima-water-into-the-ocean/#sthash.H6kEoDrp.dpbs

Dodaj nowy Komentarze ( 22 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

KOMENTARZE ( 22 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Duster 21.10.2020r. 07:06
Panie Profesorze, to już nawet nie jest pozór naukowego podejścia, to zwykła propaganda. Każdy zwolennik atomu... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 7 | Najnowsza odpowiedź: 23-10-2020r. 10:28 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Filip 21.10.2020r. 08:05
Jeśli ta woda jest tak nieszkodliwa, to proponuję próbę tylko na rok dla zwolenników atomu i ich rodzin: używacie... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Choczewo 21.10.2020r. 09:57
Szanowny profesor się myli. I to nie pierwszy raz. Przypomnijmy: 1) najpierw Nas zapewniał, że pierwsza ej będzie... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: xXx 21.10.2020r. 12:33
Ciekawy artykuł. Choć łatwy w zrozumieniu to do niektórych komentatorów i tak nie dotrze. Poziom zamiany szarych... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowiedź: 21-10-2020r. 13:23 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Wydma Lubiatowska 21.10.2020r. 12:44
"W braku pomp nie można było odebrać mocy generowanej w rdzeniach i reaktory uległy uszkodzeniu."... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Wydma Lubiatowska 21.10.2020r. 14:16
Rybacy mówią jednym głosem: "The release of the water "could deal a fatal blow to the future of Japanese... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Energetyk77 21.10.2020r. 15:00
Ten artykuł proponuję wysłać rządowi Korei Południowej, ponieważ oni nie mają pojecia a atomie i dobrodziejstwach... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: PS 21.10.2020r. 17:31
Wokół trytu cale lata było pełno poufności bo jest on stale emitowany przez elektrownie tzn. wydobywa się stale z... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowiedź: 21-10-2020r. 22:25 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Ttt 21.10.2020r. 21:33
Spoko spoko w naszym AP1000 to awaryjne otwarcie zaworow gornych zbiornkow wody do chlodzenia jest wybochowo... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: robbo2k 21.10.2020r. 23:00
Panie Strupczewski ile z tego wału stulecia na 200mld na 4 reaktory obiecali? Przypominam iz pierwowzór polskich... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Wydma Lubiatowska 22.10.2020r. 16:36
Cytujemy: "Krytycy, tacy jak Greenpeace, jak zwykle atakują pod hasłem "każdy atom jest niebezpieczny"... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Choczewo 23.10.2020r. 12:11
Czy o jest artykuł "About truth and honesty in scientific research" ?
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Damian 24.10.2020r. 14:29
A Czesi chcą budować kolejne reaktory. Banda idiotów zapewne.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 22 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE