ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Sygnatariusze NPT muszą zapewnić odnowienie wizji energii jądrowej
10.05.2021r. 17:00

www.cire.pl | Obserwuj nas na facebook.com/energetyka
Tezy przemówienia prezydenta USA Dwighta Eisenhowera "Atom dla pokoju" na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w 1953 r. są nadal aktualne, ponieważ dzisiejszy świat stoi w obliczu egzystencjalnego zagrożenia zmianami klimatu - powiedziała dyrektor generalna Światowego Stowarzyszenia Jądrowego (WNA) Sama Bilbao y León podczas spotkania przygotowawczego do dziesiątej konferencji przeglądowej NPT, która ma się odbyć w sierpniu.

Przemawiając podczas seminarium - zatytułowanego "Przemysł i pokojowe zastosowania technologii jądrowych" - dyrektor Bilbao y León wezwała wszystkich sygnatariuszy Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (The Non-Proliferation Treaty, NPT), do wsparcia rozwoju cywilnej energetyki jądrowej.

"Układ NPT, który wszedł w życie w 1970 r., odniósł niesamowity sukces w sensie wojskowym, ale myślę, że nadal istnieje potrzeba przezwyciężenia irracjonalnego strachu przed promieniowaniem, który niestety ogranicza rozwój technologii jądrowej" - powiedziała Bilbao y León.

"Chcę was wszystkich zapewnić, że cały światowy przemysł jądrowy wspólnie popiera traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej jako kamień węgielny pokojowego wykorzystania technologii jądrowych. Energia jądrowa dzisiaj i od ponad 80 lat w sposób bezpieczny i stabilny przyczynia się do dobrobytu ludzi na całym świecie, a jej wykorzystanie można dalej rozszerzać, aby zaspokoić globalne zapotrzebowanie na energię, osiągnąć bardzo ambitne cele klimatyczne, które wyznaczyliśmy sobie w Porozumieniu Paryskim oraz, co równie ważne, pomóc światu osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN SDG)" - dodała.

Agencje ONZ i sygnatariusze NPT odgrywają kluczową rolę w transformacji na czystą energię, powiedziała i wezwała ich do uznania, że energia jądrowa, wraz z innymi technologiami niskoemisyjnymi, jest "niezbędna dla prawidłowego zarządzania środowiskiem naszej planety i dla złagodzenia zagrożenia wynikającego z globalnego ocieplenia".

"Wzywamy was do kontynuowania wysiłków na rzecz rozwoju potencjału technologii jądrowych w harmonii z dobrobytem gospodarczym świata poprzez zintegrowane podejście różnych agencji ONZ i innych światowych organizacji, w tym międzynarodowych banków rozwoju. Wzywamy was do pracy w kierunku harmonizacji ram regulacyjnych w celu ułatwienia procesu "umiędzynarodowienia" technologii jądrowych. Wzywamy was do umożliwienia transferu technologii jądrowych dla celów pokojowych do wszystkich krajów, które opracowują solidny i usprawniony system regulacyjny, spełniający oczywiście cele NPT przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony operacji handlowych i społecznych" - podkreśliła Bilbao y León.

Nowe rozdroże

NPT powstał, gdy świat znalazł się na rozdrożu. "Mieliśmy dwa jądrowe kolosy spoglądające na siebie podejrzliwie i były perspektywy rozwoju broni jądrowej w kilku innych krajach. Następnie generał Eisenhower w sposób wizjonerski zaproponował w swoim przemówieniu "Atom dla pokoju", podjęcie kroków, które ostatecznie doprowadziły do powstania Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i NPT. Tą wizją było wykorzystanie atomu nie po to, by zaszczepić strach, ale zaprzęgnięcie go do poprawy dobrobytu ekonomicznego świata. Jak sam powiedział: "aby przyspieszyć dzień, w którym strach przed atomem zacznie znikać z umysłów ludzi i rządów Wschodu i Zachodu".

Ogrom i pilność wyzwań związanych ze zmianą klimatu są "zdumiewające", powiedziała Bilbao, podkreślając fakt, że udział wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych prawie się nie zmienił od 2000 r. W rzeczywistości produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych w 2019 r. była wyższa niż całkowita produkcja w 2020 r.

"Dzisiaj ludzkość również znajduje się na rozdrożu, ponieważ stoimy przed ogromnym i pilnym wyzwaniem związanym ze zmianą klimatu. Pomimo dużych inwestycji w odnawialne źródła energii, udział niskoemisyjnej energii elektrycznej wytwarzanej obecnie jest zasadniczo taki sam, jak 20 lat temu. Obecne zobowiązania i polityki krajów nie prowadzą nas tak naprawdę do scenariusza 1,5 stopnia lub poniżej, zalecanego przez IPCC. A problem będzie się tylko pogarszał, gdy słabiej rozwinięte kraje będą nadal zwiększać swoje zapotrzebowanie na energię, starając się osiągnąć taki sam standard życia swoich obywateli jak w krajach rozwiniętych. Tej jesieni Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych po raz pierwszy od 40 lat omówi kwestię energii. Również w tym roku narody spotkają się w Glasgow na 26. Konferencji Stron w sprawie zmian klimatu, aby rozważyć bardziej ambitne cele w zakresie dekarbonizacji i aby opracować realistyczne scenariusze podejścia, które doprowadzą nas do tego celu. Dlatego po raz kolejny w historii potrzebna jest śmiała wizja".

Zapotrzebowanie na energię jądrową

Energia jądrowa musi szybko rosnąć, jeśli świat ma zaspokoić zapotrzebowanie na energię, osiągnąć cele klimatyczne i cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Dyrektor Bilbao podkreśliła, że w scenariuszu "środka drogi", przedstawionym w specjalnym raporcie IPCC o wzroście 1,5 stopnia, energetyka jądrowa rośnie sześciokrotnie do 2050 r., osiągając 2243 GWe mocy zainstalowanej, co ma stanowić 25 proc. produkcji energii elektrycznej.

"Dziesiąta Konferencja Przeglądowa NPT daje nam doskonałą okazję do wniesienia wkładu w rozwiązanie tego egzystencjalnego kryzysu. Dlaczego? Ponieważ NPT jest paradygmatem, zgodnie z którym kraje, które wyrzekają się rozwoju programów broni jądrowej i wypełniają zobowiązania NPT, powinny mieć pełny dostęp do wszystkich korzyści płynących z pokojowego zastosowania technologii jądrowych. A energetyka jądrowa jest jednym z najbardziej sprawdzonych, skalowalnych narzędzi, będących obecnie w naszej dyspozycji, aby sprostać rosnącym światowym potrzebom energetycznym, nie przyczyniając się przy tym do zmiany klimatu".

Energia jądrowa jest największym pojedynczym niskoemisyjnym źródłem energii elektrycznej w krajach rozwiniętych, powiedziała, a technologie jądrowe przynoszą "niezrównane korzyści".

"Przede wszystkim mają udokumentowane osiągnięcia. Elektrownie jądrowe działają bezpiecznie, niezawodnie i efektywnie kosztowo na całym świecie od ponad 60 lat i robią to bez emisji gazów cieplarnianych czy jakichkolwiek innych zanieczyszczeń. Ostrożnie i z rozwagą zarządzają bardzo małymi ilościami zużytego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, które zostały wytworzone od początku wdrażania energetyki jądrowej."
"Elektrownie jądrowe wytwarzają niezawodny, "zawsze dostępny" produkt, który jest niezbędny dla dzisiejszego społeczeństwa, dla wszelkiego rodzaju podstawowych usług, takich jak szpitale, przemysł i na przykład Internet, z którego często korzystaliśmy podczas tej strasznej pandemii. Elektrownie jądrowe mogą również działać elastycznie, wspierając wdrażanie nieciągłego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i zapewniając solidną podstawę dla niezawodnego i odpornego system energetycznego. Energia jądrowa jest również opłacalnym czynnikiem łagodzącym zmiany klimatu".

Dodała, że przedłużenie działania obecnej floty reaktorów jądrowych jest najmniej kosztowną formą dodatkowej produkcji niskoemisyjnej, a nowe reaktory są konkurencyjne w stosunku do innych niskoemisyjnych źródeł wytwarzania, zwłaszcza gdy łączne koszty całego systemu i emisji, których udało się uniknąć, są uwzględnione w kosztach wytwarzania.

Energetyka jądrowa może również "znacznie wykraczać poza" produkcję samej tylko elektryczności. "Jako jedyne niskoemisyjne źródło, które może jednocześnie wytwarzać energię elektryczną i ciepło, energetyka jądrowa może odegrać ważną rolę w dekarbonizacji sektorów trudnych do zredukowania emisji. Reaktory jądrowe mogłyby być wykorzystywane do produkcji ciepła technologicznego do zastosowań przemysłowych, ciepłownictwa komunalnego i ogrzewania budynków, produkcji świeżej wody poprzez jej odsalanie lub bezemisyjnej produkcji wodoru i wytwarzania niskoemisyjnych paliw syntetycznych, które mogą pomóc w dekarbonizacji sektora transportu" - powiedziała.

Rys. 1
Pozaenergetyczne zastosowania reaktorów jądrowych

(1000x541)
Źródło: WNA

Energia jądrowa przyczynia się także do realizacji prawie wszystkich celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

"Wykorzystanie energii jądrowej skutecznie promuje krajowy i lokalny wzrost gospodarczy. Zapewnia długoterminowe miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji i ma znaczący efekt mnożnikowy w wielu sektorach gospodarki. W krajach rozwijających się projekty dotyczące energii jądrowej mogą być katalizatorem ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego, pomagając jednocześnie ograniczyć zależność od paliw kopalnych" - powiedziała Bilbao y León.

"Bezemisyjna energia jądrowa dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przyczynia się do realizacji większości celów zrównoważonego rozwoju i może mieć zasadnicze znaczenie dla zaspokojenia aspiracji jednostek we wszystkich krajach. Lepsza edukacja, dostęp do stabilnych miejsc pracy, pożywna dieta, lepsza opieka zdrowotna oraz dostęp do kultury i rozrywki, naprawdę umożliwiają wyższą jakość życia. W szczególności zwiększony dostęp do niedrogiej i niezawodnej energii elektrycznej pomaga zwiększyć emancypację siły roboczej i zmniejszyć obfitość prostej pracy fizycznej, która nieproporcjonalnie dotyka kobiety. Więcej wolnego czasu i dostęp do edukacji zapewni kobietom na całym świecie równe szanse, aby mogły wnosić wkład w społeczeństwo na wszystkich poziomach" - wskazała.

Zainteresowanie innowacjami

Światowa energetyka jądrowa wprowadza innowacje, tak jak robiła to w całej swojej 60-letniej historii. Na całym świecie buduje się 52 reaktory jądrowe, a nowe technologie, takie jak małe reaktory modułowe, mikroreaktory i zaawansowane reaktory, budzą "duże zainteresowanie".

"Technologie te mogą być nie tylko bardziej przystępne cenowo, ale także można je w dużym stopniu dostosować do wielu wyspecjalizowanych rynków i zastosowań, co otwiera nowe możliwości integracji dyspozycyjnej energetyki jądrowej w coraz bardziej rozproszonych i silnie sprzężonych systemach energetycznych przyszłości. Przyspieszenie wdrażania energetyki jądrowej jest absolutnie niezbędne, jeśli mamy zaspokoić globalne zapotrzebowanie na energię, jeśli mamy osiągnąć bardzo ambitne cele klimatyczne, które sobie wyznaczyliśmy i pomóc światu, całemu światu, w osiągnięciu celów ONZ zrównoważonego rozwoju. Potrzebne jest wsparcie rządów, aby wzbudzić zaufanie do technologii jądrowych i zachęcić do długoterminowego planowania i prywatnych inwestycji w te technologie".

Przykładami ostatnich innowacji, które podkreśliła dyrektor Bilbao, było uruchomienie zaawansowanych reaktorów pasywnych: APR-1400 w bloku 4 EJ Shin Kori w Korei Południowej; APR-1400 w bloku 1 EJ Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; Hualong One w Fuqing 5 w Chinach; KLT-40S na pokładzie pływającej elektrowni Akademik Łomonosow w Rosji; WWER-1200/V-491 w Ostrowcu na Białorusi. Ponadto wydanie licencji projektowej dla NuScale 77 MWe PWR w USA; HTR-PM o mocy 2x110 MWe, który jest w trakcie rozruchu w Chinach oraz reaktor IMSR 190 MWe firmy Terrestrial Energy, który jest opracowywany w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i USA, a także realizowanie przez dozór jądrowy w USA przeglądu projektu mikroreaktora prędkiego z systemem ciepłowodów Aurora/Oklo 1,5 MWe Heatpipe.

Źródło:
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/NPT-signatories-must-enable-a-renewed-

Czytaj również:

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE