ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Nowe regulacje linii bezpośredniej
09.06.2021r. 19:00

Wyczekiwane od długiego czasu modyfikacje regulacji dotyczących linii bezpośredniej mają szansę na zmaterializowanie się w najbliższej przyszłości, w postaci kolejnej już w tym roku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. W opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 2 czerwca br. projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii ("Projekt"), pojawiły się pierwsze propozycje liberalizujące model dostaw energii elektrycznej poprzez linię bezpośrednią, czyli linię łączącą instalację wytwórczą z instalacją odbiorczą, z pominięciem sieci elektroenergetycznej.

Dostrzeżono wreszcie, że odbiorca energii powinien mieć możliwość zaopatrywania się w energię elektryczną ze źródeł wytwórczych zlokalizowanych w pobliżu miejsca odbioru i że energia ta nie musi zawsze być pobierana z krajowego systemu elektroenergetycznego. Uwzględniono również, że korzystanie z dostaw poprzez linię bezpośrednią nie musi od razu oznaczać pozbawienia odbiorcy prawa do zakupu energii elektrycznej z innych źródeł, poprzez system elektroenergetyczny. Konsekwentnie, także dostawy energii elektrycznej linią bezpośrednią nie powinny ograniczać prawa wytwórcy do pobierania energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego na potrzeby własne - jednostka wytwórcza nie musi mieć w takim przypadku charakteru całkowicie "wyspowego".

Rozpowszechnienie dostaw linią bezpośrednią jest ogromną szansą dla wielu polskich firm na pozyskanie taniej i - w przypadku, gdy linia bezpośrednia przyłączy instalację OZE - zielonej energii. Obok szeroko stosowanego w polskim przemyśle modelu "on-site", polegającego na bezpośrednim przyłączaniu źródeł wytwórczych do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii (autoprodukcja energii), ma szanse pojawić się model "near-site", zakładający produkcję energii elektrycznej nie na terenie przedsiębiorstwa odbiorcy, lecz w pewnej odległości od tego terenu - model, w którym źródło energii połączone jest z instalacją odbiorcy energii za pomocą linii bezpośredniej, z pominięciem sieci elektroenergetycznej operatora systemu elektroenergetycznego.

Analizując jednak rozwiązania proponowane w Projekcie, także pod kątem tego, czego w nich brak, można dojść do wniosku, że jest to jeszcze mały krok w kierunku pełnego wdrożenia koncepcji linii bezpośredniej. Pozostawiono bowiem, jako zasadę, obowiązek uzyskiwania każdorazowej zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na budowę linii bezpośredniej, pod rygorem nałożenia wysokiej kary pieniężnej (sankcje te wprowadzono ostatnio do ustawy Prawo energetyczne na mocy nowelizacji z dnia 20 maja br.). Odstępstwo od wymogu uzyskania takiej zgody przewidziane będzie dla dwóch przypadków:

- budowy linii bezpośredniej na nieruchomości należącej do podmiotu występującego o pozwolenie na budowę linii bezpośredniej, który zaopatrywać będzie w energię elektryczną wyłącznie obiekty do niego należące; oraz
- budowy linii bezpośredniej dostarczającej energię elektryczną do instalacji odbiorcy nieprzyłączonego do sieci elektroenergetycznej.

Nie wydaje się, żeby dla odbiorców atrakcyjne mogło być pobieranie energii elektrycznej wyłącznie linią bezpośrednią i rezygnacja tym samym z przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zaproponowane modyfikacje stanowią zatem przede wszystkim faktyczne rozszerzenie koncepcji autoprodukcji na obszar wychodzący poza granice przedsiębiorstwa - odbiorcy energii.

Pojawia się w tym rozwiązaniu wymaganie, zgodnie z którym linia bezpośrednia musi zostać zlokalizowana na działkach należących do odbiorcy. Nie narzucono natomiast wymogu, że mają to być działki graniczące z terenem przedsiębiorstwa będącego odbiorcą energii. Jeżeli nie będzie w tym przypadku wymagane prawo własności, a Prezes URE za wystarczające uzna inne niż własność prawo do dysponowania takimi działkami (najem lub służebność), to będzie to pewnym ograniczeniem, niemniej jednak nie stanowiącym zasadniczego problemu wpływającego na możliwości realizacji takiej inwestycji.

Oceniając propozycje zawarte w Projekcie widoczne jest jednak, że wciąż otwarty pozostaje problem czy instalacja wytwarzająca energię elektryczną i zasilająca odbiorcę poprzez linię bezpośrednią może być własnością strony trzeciej. W tym zakresie nic się nie zmieniło, bowiem proponowane regulacje nie wprowadzają żadnych nowych rozwiązań dotyczących koncesjonowania wytwarzania energii elektrycznej. W dalszym ciągu, w celu sprzedaży energii elektrycznej z instalacji wytwórczej należy posiadać koncesję na wytwarzanie energii udzieloną przez Prezesa URE, a warunkiem otrzymania takiej koncesji jest przyłączenie instalacji wytwórczej do sieci operatora systemu elektroenergetycznego. Nie ma więc możliwości pozwalającej na połączenie instalacji należących do dwóch odrębnych podmiotów - dostawcy i odbiorcy energii za pomocą linii bezpośredniej, jeżeli instalacja wytwórcza dostawcy energii nie jest jednocześnie przyłączona do sieci elektroenergetycznej.
Z Projektu można wywnioskować, że przy dostawie linią bezpośrednią wytwórca może być przyłączony do sieci elektroenergetycznej i pobierać z niej energię elektryczną na potrzeby własne. Konsekwentnie zatem, przy dostawach linią bezpośrednią wytwórca nie ma prawa do wprowadzania i sprzedaży energii elektrycznej poprzez sieć elektroenergetyczną, może dostarczać swoją produkcję wyłącznie linią bezpośrednią.

Powstaje wobec tego uzasadnione pytanie czy koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej taki wytwórca uzyska wyłącznie na podstawie umowy o przyłączenie pozwalającej na pobór energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej na potrzeby własne instalacji wytwórczej, bez konieczności ustalania warunków wprowadzania wytworzonej energii elektrycznej do sieci, czy też wciąż wymagana będzie "pełna" umowa o przyłączenie, regulująca zarówno pobór energii na potrzeby własne, jak i wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, pomimo tego, że tej dostawy do sieci nie będzie. Podejście ograniczające ten wymóg koncesyjny byłoby racjonalne i nie znajdujemy w Projekcie przepisów, które by się temu sprzeciwiały. Oznacza to jednak, że wobec braku jasnego uregulowania, decydujące słowo będzie miał w tej kwestii Prezes URE, ustalając listę wymogów potrzebnych do otrzymania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

W Projekcie nie ma również regulacji, które odnosiłyby się do obowiązków podatkowo-regulacyjnych związanych z dostawami energii elektrycznej. Tak więc dostawa energii elektrycznej linią bezpośrednią z instalacji wytwórczej w modelu "near site" należącej do odbiorcy, będzie w dalszym ciągu dostawą wewnętrzną, ze wszystkimi tego konsekwencjami, które stały się przedmiotem publicznej dyskusji po publikacji w lutym 2021 r. informacji Prezesa URE 7/2021 https://tundraadvisory.com/efekt-mrozacy-w-oze-czy-o-to-chodzilo-w-informacji-prezesa-ure-7-2021/. Nie wiadomo natomiast jak kształtowałyby się te obowiązki w wariancie dostawy energii elektrycznej linią bezpośrednią z instalacji wytwórczej należącej do podmiotu trzeciego np. czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie, pobierane byłyby przy takiej dostawie opłaty sieciowe czy opłata OZE lub opłata mocowa.

Podsumowując - nowa koncepcja linii bezpośredniej oznacza zatem przede wszystkim rozszerzenie dotychczasowego modelu "on-site" na lokalizacje poza granicami terenu przedsiębiorstwa odbiorcy, ale pomija problem inwestowania stron trzecich w aktywa energetyczne wytwarzające energię elektryczna dla odbiorców przemysłowych, pozostawiając w tym zakresie wciąż duży obszar niepewności.

Zrobiony został krok w dobrym kierunku, ale zdecydowanie niewystarczający, żeby rzeczywiście przyspieszyć transformację energetyki przemysłowej.

Grzegorz Skarżyński - Partner Tundra Advisory
Przemysław Kalek - Radca prawny, Partner, Kancelaria Radzikowski Szubielska i Wspólnicy sp.j.
Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp. j.

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE