ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS
04.09.2019r. 13:04

Do grona counseli w kancelarii CMS awansowali Mateusz Wosiek oraz Andrzej Zając z zespołu nieruchomości i budownictwa, a także Maciej Ziółkowski z praktyki energetyki i projektów infrastrukturalnych.
29.08.2019r. 14:54

Agnieszka Skorupińska, adwokat i lider zespołu prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
Tomasz Pietrzyk, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
W dniu 22 sierpnia 2019 roku opublikowane zostały kolejne zmiany przepisów w zakresie gospodarowania odpadami. Jest to lipcowa nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która jednocześnie obejmuje również zmianę ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Nowelizacja odnosi się do zmian wprowadzonych do systemu gospodarowania odpadami w 2018 roku jako reakcja na m.in. pożary miejsc magazynowania odpadów. Przepisy z 2018 roku znacząco zaostrzyły wymogi obowiązujące w gospodarce odpadami jak i wprowadziły wiele nowych rozwiązań. Zmiany te dotknęły sektora energetycznego i wielu innych. Obecna nowelizacja częściowo je łagodzi, ale też wprowadza dodatkowe nowe zasady.
CMS
28.07.2019r. 14:36

Piotr Ciołkowski, radca prawny, partner i lider zespołu regulacyjnego ds. sektora energetycznego kancelarii CMS
Paweł Ura, prawnik w zespole energetycznym kancelarii CMS
W dniu 19 lipca 2019 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Cel wprowadzanych zmian wydaje się prosty - urealnienie nałożonych na przedsiębiorców obowiązków regulacyjnych, poprzez ich dostosowanie do aktualnych możliwości sektora paliwowego. Jednocześnie, legislator daje zielone światło dla inwestycji w nowe rodzaje paliw oraz biokomponentów stosowanych w transporcie.
CMS
25.07.2019r. 13:22

Michał Andruszkiewicz, counsel, adwokat kancelarii CMS.
Jan Radziuk, radca prawny z zespołu energetycznego kancelarii CMS
W dniu 29 czerwca 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zwanej potocznie "ustawą prądową" lub "ustawą o cenach energii elektrycznej" (dalej "Ustawa prądowa"), która wprowadziła daleko idące zmiany w mechanizmie wsparcia odbiorców końcowych przed wzrostem cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 r. Ustawa prądowa, a także opublikowane w dniu 23 lipca 2019 r. rozporządzenie wykonawcze zawierają szereg terminów, z których wynikają określone obowiązki, a w przypadku braku ich wypełnienia sankcje.
CMS
22.07.2019r. 18:01

Piotr Ciołkowski, radca prawny, partner i lider zespołu regulacyjnego ds. sektora energetycznego
Anis Ben Amer, radca prawny w zespole energetycznym kancelarii CMS
Ostatnie tygodnie przebiegały pod znakiem intensywnych prac legislacyjnych związanych m.in. z kolejną nowelizacją ustawy dotyczącej cen energii, jak również ustawą o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. W świetle głośnych ostatnio zmian warto jest jednak przypomnieć o już istniejących rozwiązaniach prawnych, umożliwiających pozyskiwanie przez przedsiębiorców energii elektrycznej po niższych cenach. Mowa o przewidzianym w ustawie o odnawialnych źródłach energii wsparciu dla odbiorców przemysłowych. Z początkiem czerwca br. Prezes URE zaprezentował stanowisko w tej sprawie (Informacja nr 40/2019), w związku z przypadającym na koniec sierpnia br. terminem wypełniania obowiązków przez odbiorców przemysłowych wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa URE w zakresie obowiązku za 2018 rok.
CMS
04.07.2019r. 17:00

Agnieszka Skorupińska, adwokat, lider zespołu prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
Wojciech Szopiński, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS.
Problem wysokich cen energii elektrycznej oraz jej negatywnego wpływu na konkurencyjność polskiego przemysłu jest obecny w debacie publicznej od dłuższego czasu. O pomoc zabiegali w szczególności przedsiębiorcy z branż energochłonnych, a możliwość przyznania im rekompensat przewidziano w unijnych przepisach dotyczących EU ETS. Projekt ustawy dotyczącej rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych jest właśnie przedmiotem prac Sejmu i warto się mu bliżej przyjrzeć.
CMS
11.06.2019r. 15:01

Agnieszka Skorupińska, adwokat i lider zespołu prawa ochrony środowiska kancelarii CMS,
Wojciech Szopiński, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska kancelarii CMS.

28 maja 2019 roku w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano ostateczny tekst rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej, określającego szczegółowe zasady działania Funduszu Innowacyjnego - mechanizmu wsparcia rozwoju innowacyjnych i niskoemisyjnych technologii w sektorach EU ETS. Rozporządzenia wejdzie w życie 17 czerwca 2019 roku.
18.04.2019r. 16:13

Agnieszka Skorupińska, adwokat i lider zespołu prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
Wojciech Szopiński, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
30 kwietnia upływa termin na złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosków o wyłączenie ze stosowania dyrektywy MIFID II w odniesieniu do działalności dodatkowej dla towarowych instrumentów pochodnych, uprawnień do emisji lub instrumentów pochodnych których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji.
CMS
26.03.2019r. 19:27

Agnieszka Skorupińska, adwokat i lider praktyki prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
Karol Jaworecki, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
W marcu 2018 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę nowelizującą funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zmiany mają na celu określenie ram prawnych systemu na tak zwany czwarty etap, obejmujący lata 2021 - 2030. Obok ogólnych rozwiązań, które mają doprowadzić do osiągnięcia celów unijnych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, zmienione przepisy przewidują wsparcie dla inwestycji energetycznych, któremu warto się bliżej przyjrzeć.
CMS
13.12.2018r. 06:01

Michał Andruszkiewicz, Counsel w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS ("Nowa Energia" - 5-6/2018)
W przededniu przeprowadzenia pierwszych aukcji mocy na okresy dostaw przypadające na lata 2021-2024 warto wrócić do decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie polskiego rynku mocy w kontekście planowanej reformy funkcjonującego w Polsce rynku energii oraz innych działań, do których zobowiązała się Polska w ramach procedury notyfikacyjnej. Decyzja opiera się na założeniu, że aby osiągnąć standard europejski gwarantujący pokrycie zapotrzebowania na moc w szczycie wynoszący 99,7 proc., konieczne jest wprowadzenie mechanizmu mocowego - dającego odpowiednie sygnały inwestycyjne i pozwalające zapobiec niedoborom mocy w systemie.

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE