ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS
03.02.2021r. 12:33

Agnieszka Skorupińska, adwokat, partner, lider zespołu prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
Wojciech Szopinski, radca prawny i prawnik w zespole prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
Arleta Myśliwiec z zespołu prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
W dniu 27 stycznia 2021 r. Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność tzw. konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. Warto zastanowić się co tak naprawdę orzekł TSUE i co to może oznaczać dla Polskiej energetyki.
CMS
09.09.2020r. 23:00

W dniach 24-26 sierpnia br. odbyła się w Serocku XV Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Podczas panelu "Otoczenie prawne rozwoju morskiej energetyki wiatrowej", Piotr Ciołkowski, radca prawny i partner w zespole energetycznym kancelarii CMS, omówił zmiany w projekcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych jakie wprowadzono do projektu ze stycznia br.
03.06.2020r. 05:13

Łukasz Szatkowski, radca prawny i partner w zespole energetyki i projektów infrastrukturalnych kancelarii CMS
Angelika Szufel, adwokat i associate w zespole energetyki i projektów infrastrukturalnych kancelarii CMS
28 maja 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie ("wyrok") w sprawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ("u.o.e.w.")1 , określającej w art. 4 ust. 1 minimalną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, która powinna być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej.
CMS
25.05.2020r. 05:22

Agnieszka Skorupińska, partner, adwokat i lider praktyki prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
Karol Jaworecki, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
Przepisy wprowadzane w związku z epidemią koronawirusa przez polski parlament wpłynęły na prowadzone procesy inwestycyjne w sektorze energetycznym. Nowe uregulowania miały usankcjonować sytuację, w której wiele urzędów oraz sądów praktycznie nie było w stanie normalnie funkcjonować i prowadzić postępowań, jednak ich skutkiem ubocznym było spowolnienie toczących się postępowań, a przez to inwestycji. Ustawą z dnia 14 maja 2020 roku parlament uchylił wiele z tych nadzwyczajnych rozwiązań. Poniżej przedstawiamy podsumowanie aspektów ważnych dla podmiotów realizujących inwestycje energetyczne i odpowiedź na pytanie, gdzie jesteśmy obecnie.
07.04.2020r. 15:46

Kancelaria CMS przeprowadziła przekrojową i pogłębioną analizę regulacji wchodzących w skład tzw. tarczy antykryzysowej, wskazując na te zmiany, które mogą mieć istotny wpływ na życie przedsiębiorców w nowej rzeczywistości.
CMS
16.01.2020r. 05:15

Piotr Ciołkowski, radca prawny i partner w zespole energetycznym kancelarii CMS,
Piotr Prawda, adwokat i associate w zespole energetycznym kancelarii CMS.
15 stycznia 2020 roku opublikowany został dawno oczekiwany przez branżę projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.
CMS
29.08.2019r. 14:54

Agnieszka Skorupińska, adwokat i lider zespołu prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
Tomasz Pietrzyk, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
W dniu 22 sierpnia 2019 roku opublikowane zostały kolejne zmiany przepisów w zakresie gospodarowania odpadami. Jest to lipcowa nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która jednocześnie obejmuje również zmianę ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Nowelizacja odnosi się do zmian wprowadzonych do systemu gospodarowania odpadami w 2018 roku jako reakcja na m.in. pożary miejsc magazynowania odpadów. Przepisy z 2018 roku znacząco zaostrzyły wymogi obowiązujące w gospodarce odpadami jak i wprowadziły wiele nowych rozwiązań. Zmiany te dotknęły sektora energetycznego i wielu innych. Obecna nowelizacja częściowo je łagodzi, ale też wprowadza dodatkowe nowe zasady.
CMS
28.07.2019r. 14:36

Piotr Ciołkowski, radca prawny, partner i lider zespołu regulacyjnego ds. sektora energetycznego kancelarii CMS
Paweł Ura, prawnik w zespole energetycznym kancelarii CMS
W dniu 19 lipca 2019 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Cel wprowadzanych zmian wydaje się prosty - urealnienie nałożonych na przedsiębiorców obowiązków regulacyjnych, poprzez ich dostosowanie do aktualnych możliwości sektora paliwowego. Jednocześnie, legislator daje zielone światło dla inwestycji w nowe rodzaje paliw oraz biokomponentów stosowanych w transporcie.
CMS
25.07.2019r. 13:22

Michał Andruszkiewicz, counsel, adwokat kancelarii CMS.
Jan Radziuk, radca prawny z zespołu energetycznego kancelarii CMS
W dniu 29 czerwca 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zwanej potocznie "ustawą prądową" lub "ustawą o cenach energii elektrycznej" (dalej "Ustawa prądowa"), która wprowadziła daleko idące zmiany w mechanizmie wsparcia odbiorców końcowych przed wzrostem cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 r. Ustawa prądowa, a także opublikowane w dniu 23 lipca 2019 r. rozporządzenie wykonawcze zawierają szereg terminów, z których wynikają określone obowiązki, a w przypadku braku ich wypełnienia sankcje.
CMS
22.07.2019r. 18:01

Piotr Ciołkowski, radca prawny, partner i lider zespołu regulacyjnego ds. sektora energetycznego
Anis Ben Amer, radca prawny w zespole energetycznym kancelarii CMS
Ostatnie tygodnie przebiegały pod znakiem intensywnych prac legislacyjnych związanych m.in. z kolejną nowelizacją ustawy dotyczącej cen energii, jak również ustawą o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. W świetle głośnych ostatnio zmian warto jest jednak przypomnieć o już istniejących rozwiązaniach prawnych, umożliwiających pozyskiwanie przez przedsiębiorców energii elektrycznej po niższych cenach. Mowa o przewidzianym w ustawie o odnawialnych źródłach energii wsparciu dla odbiorców przemysłowych. Z początkiem czerwca br. Prezes URE zaprezentował stanowisko w tej sprawie (Informacja nr 40/2019), w związku z przypadającym na koniec sierpnia br. terminem wypełniania obowiązków przez odbiorców przemysłowych wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa URE w zakresie obowiązku za 2018 rok.
CMS

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE