ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE
26.05.2011r. 14:13

Polska powoli, acz konsekwentnie przystosowuje swoje prawo gospodarcze i środowiskowe do wymagań zawartych w dyrektywach UE. Z tego powodu Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Ustawa ta miałaby wreszcie porządkować problem własności śmieci (odpadów komunalnych) oraz zasad ich zagospodarowania i/lub utylizacji.
Autor: dr inż. Jerzy Majcher ("Nowa Energia” 2/2011)
25.05.2011r. 14:49

Polska ma korzystne warunki do wykorzystania wód geotermalnych do celów energetycznych. Zastosowanie energii geotermalnej dla celów grzewczych jest dość dobrze rozpoznane, o czym mogą świadczyć istniejące i pracujące ciepłownie geotermalne. Obecnie prowadzone badania koncentrują się głównie nad możliwościami wykorzystania energii geotermalnej do produkcji energii elektrycznej.
Autorzy: prof. dr hab. inż. Władysław Nowak, dr hab. inż. Aleksander Stachel ("Automatyka - Elektryka - Zakłócenia" - nr 4/2011)
19.05.2011r. 16:06

W niniejszej pracy omówiono podstawowe zasady pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego i jej transformacji
w ciepło użyteczne i w energię elektryczną. Na tym tle przedstawiono istniejące w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) stanowiska badawcze z kolektorami słonecznymi i panelami fotowoltaicznymi, służące między innymi do doświadczalnej weryfikacji możliwości pozyskiwania obu rodzajów energii.
Autorzy: prof. dr hab. inż. Władysław Nowak, dr hab. inż. Aleksander Stachel ("Automatyka - Elektryka - Zakłócenia" - nr 4/2011)
13.05.2011r. 14:39

Na opłacalność biogazowni rolniczej ma wpływ szereg parametrów technologicznych i rynkowych, kształtujących koszty i przychody instalacji, które na etapie opracowywania koncepcji powinny być tak dobrane, aby zapewnić optymalizację rentowności przedsięwzięcia, co wymaga przeprowadzenia przez inwestora dokładnej analizy uwzględniającej wszystkie kluczowe aspekty
rynkowe.
Autorzy: Andrzej Curkowski, Anna Oniszk-Popławska - Instytut Energetyki Odnawialnej
02.05.2011r. 06:40

Gdy podczas codziennego, na skalę przemysłową, przetwarzania warzyw i ziemniaków uzyskuje się pokaźne ilości wody odpadowej oraz obierek, to ścieki można skierować do oczyszczalni zakładowej, racjonalniejszym jednak okazuje się wspólne przerabianie wody odpadowej z obierkami do biogazu na drodze ich beztlenowej fermentacji, który bywa od razu przetwarzany w lokalnej elektrociepłowni do ciepła użytkowego oraz energii elektrycznej.
Autor: prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski ("Energia Gigawat" - nr 2-3 / 2011)
12.04.2011r. 12:30

Śp. prof. dr hab. inż Jacek Malko, Politechnika Wrocławska
Kontrowersje pomiędzy argumentami, przemawiającymi za wyższością czy też niższością pewnych form wytwarzania energii elektrycznej i ciepła prowadzą do wielu nieporozumień a nawet mitów. W artykule przedstawiono pewne przykłady stosowanej argumentacji.
dr inż. Henryk Wojciechowski ("INSTAL" - nr 3/2011)
08.04.2011r. 13:18

W artykule opisano dwie autonomiczne instalacje fotowoltaiczne znajdujące się w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Ostoi koło Szczecina. Instalacje te zakupiono i uruchomiono w roku 2008 dzięki wsparciu finansowemu pochodzącemu z programów Unii Europejskiej. Instalacje różnią się przede wszystkim rodzajem modułów PV tworzących panel.
Autor: Zbigniew Zapałowicz, Dariusz Szyszka ("Rynek Energii" - 12/2010)
22.03.2011r. 14:21

W zakresie masowego spalania odpadów komunalnych w chwili obecnej jedyną pewną, sprawdzoną technologią jest spalanie na ruszcie. Technologia ta została stworzona w pierwszej połowie XX w. i od tego czasu jest systematycznie rozwijana i unowocześniana.
Autor: dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński ("Nowa Energia" - nr 1/2011)
21.03.2011r. 15:19

Wykorzystanie wód geotermalnych o średniej entalpii jest możliwe w przypadku budowy elektrowni bazujących na obiegach niskotemperaturowych, do których można zaliczyć tzw. organiczny obieg Rankine’a (ORC, ang. Organic Rankine Cycle) oraz obieg Kaliny.
Autor: prof. dr hab. Władysław Nowak ("Czysta Energia" - nr 2/2011)
18.03.2011r. 14:53

W miarę narastania energetycznych problemów w wielu regionach świata coraz większe zainteresowanie wywołuje możliwość wykorzystania zasobów ciepła zgromadzonego w zbiornikach wód o relatywnie niewysokiej temperaturze.
Autor: Piotr Olszowiec ("Energia Gigawat" - styczeń 2011)

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE