ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE
08.01.2015r. 14:56

W artykule dokonano analizy struktury mocy wytwórczych zainstalowanych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Dyrektywy unijne oraz przyjęta polityka energetyczna Polski determinują rozwój energetyki odnawialnej. Rosnący udział siłowni wiatrowych w nowo instalowanych mocach wytwórczych przyczynia się do zwiększenia dysproporcji obciążenia systemu elektroenergetycznego w ciągu doby. Z tego względu w artykule rozważono możliwości polepszenia własności dynamicznych węglowych bloków energetycznych. Kluczowymi aspektami jest tutaj szybkość rozruchu kotła oraz szybkość zmian obciążenia w jak największym zakresie.
Autor: Marcin Pilarczyk, Piotr Cisek ("Rynek Energii" - grudzień 2014)
07.01.2015r. 14:36

Artykuł dotyczy struktury i przyszłości sektora wytwarzania energii elektrycznej jako części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Omówiono stan obecny i perspektywy rozwoju podsektora wytwarzania energii elektrycznej. Wskazano główne problemy i zagadnienia związane z lokalizacją nowych źródeł. Poruszono kwestię potrzeb i możliwości zastosowania duobloków energetycznych w procesie rewitalizacji i optymalizacji rodzaju źródeł wytwórczych w polskim systemie elektroenergetycznym. Uwzględniono także możliwości zastosowania tego typu rozwiązań w zmianie kształtu polskiego sektora wytwarzania.
Autor: Józef Paska, Karol Pawlak ("Rynek Energii" - grudzień 2014)
18.12.2014r. 15:38

Od wielu lat temat związany z przyszłością energetyki stanowi jeden z najważniejszych problemów zarówno w polityce krajowej, jak i światowej. Jest to związane z odpowiedzialnością sektora energetycznego za zmiany klimatyczne na Ziemi, ale także z troską zapewnienia wystarczających ilości energii w najbliższych latach.
Autor: Radosław Szczerbowski - Politechnika Poznańska („Energia Gigawat” – grudzień 2014)
12.11.2014r. 13:24

W referacie przedstawiono podstawowe założenia modelowe ekologiczno-ekonomicznej analizy cyklu życia elektrowni gazowo-parowej, obejmującej fazy jej budowy, eksploatacji oraz złomowania. Prezentowany w referacie model uwzględnia ponadto takie typowe dla technologii energetycznej czynniki oraz zmienne jak: nakłady materiałowe, obciążenia środowiskowe, koszty budowy, koszty paliw, koszty utrzymania ruchu, pośrednie i bezpośrednie koszty środowiskowe, przychody ze sprzedaży.
Autorzy: Agnieszka Terelak-Tymczyna, Jacek Eliasz, Waldemar Szydłowski ("Rynek Energii" - sierpień 2014)
27.10.2014r. 14:02

Czy osiągnięcie do końca 2020 roku wskaźników określonych w strategii Europa 2020, a także innych dokumentach będzie możliwe? W moim przekonaniu, jeśli ustawodawca uchwali odpowiednie przepisy, a z kolei beneficjenci będą efektywnie wydatkować środki unijne, istnieje szansa, że założone cele zostaną osiągnięte.
Autor: Tomasz Hoffmann - Politechnika Poznańska ("Energia Gigawat" - nr 9/2014)
24.10.2014r. 13:10

Polsce potrzebna jest kompleksowa, przemyślana, oparta na różnego rodzaju kompromisach wizja rozwoju społeczno‑gospodarczego. Doktryna energetyczna powinna być z nią spójna i jej podporządkowana. Energetyka – chociaż ma bezpośrednio olbrzymi wpływ na gospodarkę – jest "tylko" jednym z elementów infrastruktury. Wykorzystajmy ją do osiągnięcia celów strategicznych naszego państwa.
Autor: Wojciech Cetnarski - prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Artykuł pochodzi z newslettera Centrum Strategii Energetycznych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
02.10.2014r. 14:30

Głównym celem artykułu było ukazanie zmian, które miały miejsce na krajowym rynku gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych zmian w zakresie liberalizacji rynku i jego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Autorzy: Kamil Iwicki, Piotr Janusz, Adam Szurlej ("Rynek Energii" - czerwiec 2014)
22.09.2014r. 15:24

Na świecie trwa przebudowa energetyki na cywilizacyjną skalę. Dzięki nowym technologiom następuje jej demokratyzacja, na pierwszy plan wysuwają się prosumenci z ich indywidualnie budowanym bezpieczeństwem energetycznym. Rola sektora zmienia się z nadrzędnej wobec gospodarki w jej pochodną. Unia Europejska stara się wykorzystać ten proces do wykreowania globalnej przewagi technologicznej. Debata o doktrynie energetycznej Polski również powinna te trendy uwzględniać i przewartościować nasz sposób myślenia o energetyce.
Autor: prof. Jan Popczyk - Politechnika Śląska. Artykuł pochodzi z newslettera Centrum Strategii Energetycznych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
05.09.2014r. 13:47

Jeśli oceniać tak znaczące zmiany, jakie zaszły w energetyce polskiej, w tym w obszarze rynku energii w horyzoncie dwudziestu kilku lat, przez uczestnika kreowania tych zmian, trzeba zdobyć się na coś, co jest prawie niemożliwe. Konieczne jest bo¬wiem uzyskanie dystansu zarówno do swojej wiedzy, jak i zbioru danych i dokumentów. Bardzo to trudne…
Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - lipiec 2014)
06.08.2014r. 14:39

Artykuł nakreśla wyzwania związane z prognozowaniem generacji ze źródeł wiatrowych. Celem artykułu jest przestawienie metodyki i wyników prognozowania generacji energii ze źródeł wiatrowych, w której nowatorsko połączono trzy metody prognozowania.
Autorzy: Tymoteusz Hossa, Wioletta Sokołowska, Karol Fabisz, Agata Filipowska ("Rynek Energii" - kwiecień 2014)

REKLAMA


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE